מאמרים

המנכ"ל לחץ יחד והחמיא, העובד לקה בשבץ מוחי והוכר כנפגע עבודה

2017-06-13T16:44:23+00:00

בפסק דין שניתן החודש, דן בית הדין האזורי לעבודה בשאלה האם השפעת אירוע חיובי בעבודה, יכולה להוות גורם לתאונת עבודה ? במקרה הנדון, מנכ"ל חברת המשקם הגיע [...]

דחיית מועדים לשינוי באופן הדיווח להפקדות מעסיקים לקופת גמל

2017-07-15T19:13:32+00:00

טרם נציג את העדכון, נסביר על קצה המזלג, באיזה שינוי מדובר: ביולי 2014, נקבעו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים בעניין תשלומי מעסיק לקופות גמל. התקנות קובעות, בין [...]

עדכון תעריף יום הבראה במגזר הציבורי

2017-07-15T19:12:39+00:00

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד האוצר, החל מחודש יוני 2016, התשלום ליום הבראה במגזר הציבורי יעודכן לסך של 421 ₪. מעסיקים במגזר הפרטי ימשיכו, בשלב זהף לשלם סך של 378 [...]

הגדלת שיעורי ההפרשות לקרן פנסיה

2017-06-13T16:48:11+00:00

החל מחודש יולי 2016 חייבים כלל המעסיקים בהגדלת ההפרשות לקופות גמל של עובדיהם. כזכור, בחודש מרץ עדכנו אתכם בדבר ההסכם הקיבוצי שנחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין [...]

בית הדין התיר למעסיק לנכות שכר ששולם ביתר לעובדת ללא הסכמתה בכתב

2017-06-13T16:51:49+00:00

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה, נדון מקרה בו עובדת הועסקה כמזכירה בעיריית ירושלים החל משנת 1998 בהיקפי משרה משתנים. מיום 1.2.03 עד ליום 14.8.05 הועסקה העובדת באופן [...]

פגיעה בכיסי המעסיקים – עיצומים כספיים חדשים על פי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

2017-06-13T16:54:18+00:00

ב- 7.4.2016, בעקבות תיקון חוק עבודת הנוער, נקבע כי אגף האכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה יוכל להטיל על מעסיקים קנסות אם יפרו את ההוראות החדשות הבאות : עיצום [...]

עדכון לחוק חופשה שנתית – הגדלת מכסת ימי החופשה השנתית להם זכאי עובד

2017-06-13T16:56:36+00:00

ביום 16.2.2016, עודכנה זכאותו של עובד לימי חופשה שנתית באופן מדורג בשתי פעימות: הפעימה הראשונה- החל מיום ה- 1.7.2016 יהיה עובד זכאי בכל אחת מארבע השנים הראשונות [...]

הורה לילד החולה במחלה קשה יוכל להעדר מעבודתו עד 90 ימים בשנה

2017-06-13T16:57:21+00:00

החל מ- 1.4.2016, הורה לילד עד גיל 18, החולה במחלה קשה, בעל ותק של שנה בעבודה לפחות, יהיה זכאי להעדר מעבודתו עד 90 ימים בשנה, על חשבון [...]

הארכת תקופת ההתיישנות בתביעת דמי הבראה

2017-06-13T17:05:53+00:00

 בתחילת החודש נחתם הסכם קיבוצי חדש בין ההסתדרות החדשה לבין נשיאות הארגונים העסקיים, לפיו הוארכה תקופת השנים בגינן עובד יוכל לתבוע ממעסיקו דמי הבראה שלא שולמו לו [...]

הסכמים קיבוציים חדשים במשק

2017-06-13T17:06:44+00:00

הסכם קיבוצי בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה: בהסכם קיבוצי אשר נחתם בין ההסתדרות להתאחדות התעשיינים נקבע, כי עקב הפחתת מחיר הנסיעה באוטובוסים, תופחת תקרת השתתפות [...]