מאמרים

הגדלת שיעורי ההפרשות לקרן פנסיה

2017-06-13T16:48:11+00:00

החל מחודש יולי 2016 חייבים כלל המעסיקים בהגדלת ההפרשות לקופות גמל של עובדיהם. כזכור, בחודש מרץ עדכנו אתכם בדבר ההסכם הקיבוצי שנחתם בין נשיאות הארגונים העסקיים לבין [...]

בית הדין התיר למעסיק לנכות שכר ששולם ביתר לעובדת ללא הסכמתה בכתב

2017-06-13T16:51:49+00:00

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה, נדון מקרה בו עובדת הועסקה כמזכירה בעיריית ירושלים החל משנת 1998 בהיקפי משרה משתנים. מיום 1.2.03 עד ליום 14.8.05 הועסקה העובדת באופן [...]

פגיעה בכיסי המעסיקים – עיצומים כספיים חדשים על פי החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

2017-06-13T16:54:18+00:00

ב- 7.4.2016, בעקבות תיקון חוק עבודת הנוער, נקבע כי אגף האכיפה במשרד הכלכלה והתעשייה יוכל להטיל על מעסיקים קנסות אם יפרו את ההוראות החדשות הבאות : עיצום [...]

עדכון לחוק חופשה שנתית – הגדלת מכסת ימי החופשה השנתית להם זכאי עובד

2017-06-13T16:56:36+00:00

ביום 16.2.2016, עודכנה זכאותו של עובד לימי חופשה שנתית באופן מדורג בשתי פעימות: הפעימה הראשונה- החל מיום ה- 1.7.2016 יהיה עובד זכאי בכל אחת מארבע השנים הראשונות [...]

הורה לילד החולה במחלה קשה יוכל להעדר מעבודתו עד 90 ימים בשנה

2017-06-13T16:57:21+00:00

החל מ- 1.4.2016, הורה לילד עד גיל 18, החולה במחלה קשה, בעל ותק של שנה בעבודה לפחות, יהיה זכאי להעדר מעבודתו עד 90 ימים בשנה, על חשבון [...]

הארכת תקופת ההתיישנות בתביעת דמי הבראה

2017-06-13T17:05:53+00:00

 בתחילת החודש נחתם הסכם קיבוצי חדש בין ההסתדרות החדשה לבין נשיאות הארגונים העסקיים, לפיו הוארכה תקופת השנים בגינן עובד יוכל לתבוע ממעסיקו דמי הבראה שלא שולמו לו [...]

הסכמים קיבוציים חדשים במשק

2017-06-13T17:06:44+00:00

הסכם קיבוצי בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה: בהסכם קיבוצי אשר נחתם בין ההסתדרות להתאחדות התעשיינים נקבע, כי עקב הפחתת מחיר הנסיעה באוטובוסים, תופחת תקרת השתתפות [...]

מעסיק אינו מחויב לבקש היתר לפיטורי עובדת בהריון אם לא הציגה אישור על הריונה

2017-06-13T17:08:22+00:00

חוק עבודת נשים מחייב עובדת להודיע למעסיק על הריונה החל מהחודש החמישי להריון. במקרה כזה, אם המעסיק מעוניין לפטר את העובדת או לפגוע בהיקף משרתה, עליו להגיש [...]

עדכון ההסכם בענף הבניה – שכר המינימום בענף יעלה בפעימות, עד לסכום של 5,600 ₪ לעובד בדרגה ראשונה

2017-06-13T17:10:30+00:00

מטרת ההסכם היא עידוד העסקת עובדים ישראלים בענף הבניה באמצעות שיפור בתנאי עבודתם. ההסכם מעלה את שכרם של עובדי ענף הבנייה ל-5,600 ₪ בשלוש פעימות עד לשנת [...]

הגבלת עיסוק והחזר עלות הכשרה

2017-06-13T17:11:54+00:00

פס"ד טמיר נתיבי אוויר נגד רונן קמחי ואחרים- בית הדין הארצי לעבודה קבע כי התחייבות עובד בהסכם לתקופת העסקה מינימאלית ולהחזר עלות ההכשרה, לא תהיה תקפה אם [...]