מאמרים

מעסיק אינו מחויב לבקש היתר לפיטורי עובדת בהריון אם לא הציגה אישור על הריונה

2017-06-13T17:08:22+00:00

חוק עבודת נשים מחייב עובדת להודיע למעסיק על הריונה החל מהחודש החמישי להריון. במקרה כזה, אם המעסיק מעוניין לפטר את העובדת או לפגוע בהיקף משרתה, עליו להגיש [...]

עדכון ההסכם בענף הבניה – שכר המינימום בענף יעלה בפעימות, עד לסכום של 5,600 ₪ לעובד בדרגה ראשונה

2017-06-13T17:10:30+00:00

מטרת ההסכם היא עידוד העסקת עובדים ישראלים בענף הבניה באמצעות שיפור בתנאי עבודתם. ההסכם מעלה את שכרם של עובדי ענף הבנייה ל-5,600 ₪ בשלוש פעימות עד לשנת [...]

הגבלת עיסוק והחזר עלות הכשרה

2017-06-13T17:11:54+00:00

פס"ד טמיר נתיבי אוויר נגד רונן קמחי ואחרים- בית הדין הארצי לעבודה קבע כי התחייבות עובד בהסכם לתקופת העסקה מינימאלית ולהחזר עלות ההכשרה, לא תהיה תקפה אם [...]

מנהל קבוצת חברות שמירה, אבטחה וניקיון הורשע בעבירות פליליות על הוראות חוקי העבודה ונגזר עליו קנס עונשי בסך של מיליון שקלים

2017-06-13T17:13:10+00:00

בהמשך למגמה ההולכת וגוברת של עובדים הפונים בהגשת תלונה למנהל ההסדרה והאכיפה נגד מעסיקם שהוצגה במאמר בחודש שעבר, במקרה הנדון שפורסם לאחרונה, הגישו עובדים רבים בקבוצת החברות [...]

הוראות ביצועיות בנוגע ליישום צו ההרחבה לעידוד ולהגברת התעסוקה של אנשים בעלי מוגבלות

2017-06-13T17:15:01+00:00

כידוע, החל מסוף שנת 2015 מחויבים מעסיקים, המעסיקים 100 עובדים לפחות, לוודא כי קיים "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות", כאשר בתחילה נקבע שיעור של 2%, והחל מהשנה [...]