מאמרים

עדכון לחוק חופשה שנתית – הגדלת מכסת ימי החופשה השנתית להם זכאי עובד

ביום 16.2.2016, עודכנה זכאותו של עובד לימי חופשה שנתית באופן מדורג בשתי פעימות: הפעימה הראשונה- החל מיום ה- 1.7.2016 יהיה עובד זכאי בכל אחת מארבע השנים הראשונות [...]

הורה לילד החולה במחלה קשה יוכל להעדר מעבודתו עד 90 ימים בשנה

החל מ- 1.4.2016, הורה לילד עד גיל 18, החולה במחלה קשה, בעל ותק של שנה בעבודה לפחות, יהיה זכאי להעדר מעבודתו עד 90 ימים בשנה, על חשבון [...]

הארכת תקופת ההתיישנות בתביעת דמי הבראה

 בתחילת החודש נחתם הסכם קיבוצי חדש בין ההסתדרות החדשה לבין נשיאות הארגונים העסקיים, לפיו הוארכה תקופת השנים בגינן עובד יוכל לתבוע ממעסיקו דמי הבראה שלא שולמו לו [...]

הסכמים קיבוציים חדשים במשק

הסכם קיבוצי בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה: בהסכם קיבוצי אשר נחתם בין ההסתדרות להתאחדות התעשיינים נקבע, כי עקב הפחתת מחיר הנסיעה באוטובוסים, תופחת תקרת השתתפות [...]

מעסיק אינו מחויב לבקש היתר לפיטורי עובדת בהריון אם לא הציגה אישור על הריונה

חוק עבודת נשים מחייב עובדת להודיע למעסיק על הריונה החל מהחודש החמישי להריון. במקרה כזה, אם המעסיק מעוניין לפטר את העובדת או לפגוע בהיקף משרתה, עליו להגיש [...]

עדכון ההסכם בענף הבניה – שכר המינימום בענף יעלה בפעימות, עד לסכום של 5,600 ₪ לעובד בדרגה ראשונה

מטרת ההסכם היא עידוד העסקת עובדים ישראלים בענף הבניה באמצעות שיפור בתנאי עבודתם. ההסכם מעלה את שכרם של עובדי ענף הבנייה ל-5,600 ₪ בשלוש פעימות עד לשנת [...]

מנהל קבוצת חברות שמירה, אבטחה וניקיון הורשע בעבירות פליליות על הוראות חוקי העבודה ונגזר עליו קנס עונשי בסך של מיליון שקלים

בהמשך למגמה ההולכת וגוברת של עובדים הפונים בהגשת תלונה למנהל ההסדרה והאכיפה נגד מעסיקם שהוצגה במאמר בחודש שעבר, במקרה הנדון שפורסם לאחרונה, הגישו עובדים רבים בקבוצת החברות [...]

הוראות ביצועיות בנוגע ליישום צו ההרחבה לעידוד ולהגברת התעסוקה של אנשים בעלי מוגבלות

כידוע, החל מסוף שנת 2015 מחויבים מעסיקים, המעסיקים 100 עובדים לפחות, לוודא כי קיים "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות", כאשר בתחילה נקבע שיעור של 2%, והחל מהשנה [...]