התעמרות בטבח – "אני אאמלל אותך…אני אהיה איתך כמו היטלר"

"אני אאמלל אותך"… " אני אהיה איתך כמו היטלר" .." לא מגיע לאנשים כמוך משכורת… מי אתה בכלל"… – האם יש באמירות אלו (ונוספות) משום יחס פוגעני כלפי עובד המזכות אותו בפיצויי פיטורים ועגמת נפש?

אלו הן מקצת הדברים אשר נאמרו לטבח במסעדת ניטן תאי, לטענתו בעת שעבד במסעדה ואשר הביאו, בסופו של דבר, להתפטרותו מהעבודה.

לטענת הטבח במשך תקופה ממושכת חווה השפלות ויחס פוגעני מצד הממונים עליו, כאשר שיאם של דברים הגיע כשנה לאחר תחילת עבודתו עת בזמן הכנת המנות החל הממונה הישיר עליו להשתלח, לפגוע ולאיים עליו: "תן לאחותך לאכול את זה …" "אני אהיה איתך כמו היטלר" "קח את הדברים ולך הביתה …" "אתה עובד במוצ"ש."

הטבח הגיע במוצ"ש וזכה למטח נוסף של השפלות מצדו של הממונה הישיר עליו עד אשר לא נותרה לו ברירה אלא להתפטר. מכתב ההתפטרות נתלה על לוח המודעות והופץ לעיני כל.

בנוסף לזכויות סוציאליות והפרשי שכר אשר נתבעו על ידו, דרש הטבח גם פיצוי בגין עוגמת נפש בגין ביזויו על ידי הנהלת המסעדה ופגיעה בשמו הטוב בסך של 55,000 ₪.

לטענת המסעדה התובע התפטר מעבודתו במפתיע, ושולמו לו מלוא השכר והזכויות הנלוות.

השאלה המרכזית אשר עמדה בפני בית הדין הייתה האם היה נתון הטבח להתעמרות בעבודה?

מהראיות אשר הוצגו בפני בית הדין התגלתה תמונה עגומה של יחס פוגעני של הממונים כלפי עובדי המסעדה שכלל קללות וצעקות. לא היה מדובר באירוע חד פעמי אלא בדבר שבשגרה והנהלת המסעדה הייתה מודעת לאווירה השורה במסעדה ולא עשתה דבר.

הטבח ושאר העובדים במקום היו נתונים להשפלות, קללות ואלימות מילולית קשה. כל העדים אישרו אווירה קשה זו שהייתה במסעדה. מנהלי המסעדה לא עשו דבר על מנת למנוע מעשים אלו. משכך, לטבח קמה הזכות להתפטר מעבודתו בדין מפוטר, ונקבע כי הוא זכאי לפיצויי פיטורים.

בנוסף, ולאור הנסיבות הקשות, נקבע כי לא ניתן היה לצפות מהטבח להמשיך ולעבוד במקום עבודה כזה. הנהלת המסעדה ניכתה דמי הודעה מוקדמת מהטבח, משכך קבע בית הדין כי עליה להשיב לו כספים אלו.

לעניין עוגמת הנפש קבע בית הדין כי בין אם הנהלת המסעדה כפתה על הטבח לתלות על לוח המודעות את מכתב ההתפטרות שלו או אם תלתה אותו בעצמה, עשתה כן על מנת להשפיל את הטבח. התנהלות זו הייתה אקורד הסיום להתנהגות כלפי הטבח ועוררה לעג כלפיו.

לפיכך, נפסק כי על המסעדה לשלם לטבח סך של 20,000 ₪ בגין עוגמת נפש על מסכת ההתנהגות כלפיו ופגיעה בשמו הטוב של הטבח בפני עובדי המסעדה.

בסיכומו של דבר, התקבלה תביעתו של הטבח במלואה והמעסיקה נדרשה לשלם לו את מלוא הפרשי השכר והזכויות הסוציאליות הנלוות, פיצוי בגין עוגמת נפש כאמור וכן הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 11,000 ₪.

 

 

2020-03-15T19:48:21+02:00