הקדם תרופה למכה – החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

החוק להגברת האכיפה של חוקי העבודה שנכנס לתוקפו ביוני 2012, בא לאוויר העולם במטרה להרתיע מעסיקים מלעבור על חוקים שמגנים על העובדים, ובמקביל – לייעל את תהליך האכיפה של החוקים הללו, בין היתר באמצעות קנסות כבדים על מעסיקים ועל מזמיני שירות, במידה ואלו יפרו את החוקים.

את ההרתעה משיג החוק באמצעות 'תפריט' המונה 53 עבירות על חוקים שונים בתחום משפט העבודה, כאשר בצד כל עבירה קנס כספי. מה הם אותם חוקים?

ראשית, החוק קובע חלוקה של שלושה סוגי חוקים, ומפרט את שיעור הקנסות שניתן להטיל על המעסיק בגין הפרתם:
1) עבירות קלות יחסית כגון אי הצגת מודעה, המפרטת את זכויות העובדים לפי חוק שכר מינימום במקום בולט במקום העבודה
2) עבירות בעלות דרגת חומרה בינונית כגון העסקת עובדת בחופשת לידה
3) עבירות בעלות דרגת חומרה גבוהה במיוחד כגון אי תשלום שכר מינימום, או אי תשלום שכר מינימום לפי הסכם קיבוצי כללי ענפי שהורחב בצו הרחבה.

הישנות העבירות גורמת להכפלת גובה הקנס, ונקבע קנס מוגבר על עבירות מתמשכות.

שינוי משמעותי – רלוונטיות למזמיני שירותים
החוק קבע שינוי משמעותי בתנאים, ומציין כי בתנאים מסוימים גוף המזמין שירותים מחברת כוח אדם – וחברת כוח האדם תפר את החוק ואת הזכויות של העובדים – ייחשב המזמין כאילו הוא זה שהפר את החוק והוא יהיה חשוף לקנסות כספיים, לתביעה אזרחית ועוד.
מדובר בשינוי חשוב הרלוונטי, לדוגמה, בהזמנת שירותי ניקיון, הסעדה שמירה ועוד.

משרד הכלכלה נערך לחוק, והקים את "האגף לאכיפה מנהלית ועיצומים כספיים". האגף מאויש בעשרות תקנים חדשים של מפקחים לביצוע פעילות אכיפה, וזו מתבצעת בשני אפיקים: אכיפה יזומה ואכיפה בהתאם לפניות של מתלוננים.

אכיפה בלתי מתפשרת – הגובה מיליוני שקלים
למרות הנטייה 'הישראלית' לחשוב ש- 'מי כבר יאכוף את זה', הרי שבשנת 2014 לדוגמא, האכיפה היזומה התמקדה במספר ענפים בהם מועסקים עובדים בעלי שכר נמוך (מפעלי תעשיה קלה, מסעדות, מסחר וקמעונאות, וכן חברות אבטחה וניקיון), ופעילות האכיפה מחד, לצד אי הערכות מתאימה של המעסיקים מאידך, הובילו להטלת קנסות על למעלה מ- 500 בתי עסק, בסכום כולל של למעלה מ- 31 מליון ₪.
חשוב לא פחות לציין כי חלקן של התלונות מעובדים עמד על 35% בלבד, היתר – פעילות יזומה של אגף האכיפה.

מהנתונים לשנת 2015 שפורסמו לאחרונה, עולה כבר כעת כי שיעור העיצומים הכספיים שמוטלים על מעסיקים ממשיך להיות גבוה מאוד. ניכרת גם מגמה של עלייה דרסטית באחוז הפניות של עובדים לאגף האכיפה, דבר הנובע ממודעות הולכת ועולה בקרב עובדים בכלל וועדי עובדים בפרט לחוקי העבודה ולפעילות אגף האכיפה.
חשוב להדגיש, כי אין ספק כי לעיתים אותה פנייה מגיעה מתוך רצון ל-"נקמה" במעסיק ובארגון של עובדים שפוטרו, או חשים חוסר הגינות במקום העבודה.

כיצד מתמודדים?
מקדימים תרופה למכה. הדרך הנכונה לטפל בנושא חוק הגברת האכיפה הינה מניעה מראש, דבר שניתן לבצע באמצעים פשוטים:
1) עריכת 'בדק בית פנימי' לגבי עובדי החברה ועמידת העסקתם בתנאי החוק
2) עריכת "בדק בית חיצוני" לגבי עובדי הקבלן, יידוע עובדי הקבלן בדבר תיבת תלונות שהוצבה לשירותם ודרך הטיפול בתלונות, והתאמת הסכמי ההתקשרות עם קבלני השירותים לקבוע בחוק.

התמודדות נכונה עם החוק, יגרום לכם לא רק להגיע מוכנים לביקורת, אלא גם להציג בפני העובדים עמדה אחראית ורצינית לגבי העסקתם ותנאיהם.

 

 

2017-06-13T17:14:06+03:00