בית המשפט העליון אישר – העסקת שוהים בלתי חוקיים מתייקרת

פסק דין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט העליון, קבע כי היטל שקבעה המדינה על מעסיקי שוהים בלתי חוקיים הינו לגיטימי. בית המשפט העליון פסק כי מטרת ההיטל ראויה, שכן תכליתו היא להביא בסופו של דבר, לייקור עלות העסקת עובדים זרים, על מנת לעודד העסקה של עובדים, תושבי ואזרחי מדינת ישראל.

המשמעות המעשית של פסק הדין היא שמעסיקים שיבחרו, או שיאלצו להעסיק שוהים בלתי חוקיים ומבקשי מקלט מאריתראה וסודן יאלצו לשלם היטל מיוחד בגובה של 20% משכר העובד מידי חודש בחודשו.

יצוין כי חל איסור על המעסיק לנכות את גובה ההיטל משכרו של העובד.

 

2017-09-16T22:40:30+03:00