עדכון תעריף יום הבראה במגזר הציבורי

בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד האוצר, החל מחודש יוני 2016, התשלום ליום הבראה במגזר הציבורי יעודכן לסך של 421 ₪.

מעסיקים במגזר הפרטי ימשיכו, בשלב זהף לשלם סך של 378 ₪ ליום.

לשימושכם, להלן מספר ימי הבראה להם זכאי עובד על פי צו ההרחבה בדבר תשלום דמי הבראה:

בתום שנת העבודה ה- 1 5 ימי הבראה
עבור שנות העבודה 2-3 6 ימי הבראה לכל שנת עבודה
עבור שנות העבודה 4-10 7 ימי הבראה לכל שנת עבודה
עבור שנת העבודה 11-15 8 ימי הבראה לכל שנת עבודה
עבור שנת העבודה 16-19 9 ימי הבראה לכל שנת עבודה
עבור שנת העבודה ה- 20 ואילך 10 ימי הבראה לכל שנת עבודה

 

 

2017-07-15T19:12:39+03:00