תנאי עבודה משופרים למנופאים

ב- 1.8.2017 נכנס לתוקף צו הרחבה חדש בענף הבנייה, התשתיות, צמ"ה, עבודות ציבוריות ושיפוצים. צו ההרחבה חל על כל מפעילי עגורני צריח בענף הבנייה ("מנופאים") ומעסיקיהם. הצו קובע כי הוראות צו ההרחבה בענף הבניה משנת 2015 לעניין שכר עבודה ועדכונו, יחולו גם על מנופאים.

צו ההרחבה מעניק לראשונה למפעילי העגורנים תנאי עבודה ייחודיים ומשופרים, לרבות:

  1. שכר עבודה של 49 ₪ לשעה, אשר יתעדכן בפברואר 2019 ל- 52 ₪ לשעה.
  2. תוספת מאמץ (גובה ובידוד) של 3.5 ₪ לשעת עבודה על מנוף בגובה של 23 מטרים לפחות.
  3. תוספת סיכון של 4 ₪ לכל שעת עבודה על מנוף, למנופאי שיועסק באתר בנייה הממוקם באזור שהוכרז בו כל מצב מיוחד בעורף.
  4. פתיחת קרן השתלמות למנופאי, אשר אליה יבוצעו הפקדות בשיעור של 5% על חשבון המעסיק, ו- 2.5% על חשבון העובד.

כמו כן, קובע צו ההרחבה הוראות לשיפור בטיחות וגיהות למנופאים, המחייבות את הקבלנים, בין היתר, לוודא כי רישיונות המנופאים יהיו בתוקף, להציב אתת מוסמך לעבודה צמודה עם המנופאי במשך כל זמן שהותו במנוף, לספק מים וציוד מגן מיוחד אשר ימצא בקבינה של המנוף, והחל מינואר 2018 – אף לדאוג למיזוג אוויר תקין בתא המנופאי, ולהתקין גשר תקני למעבר בין גג בניין למנוף בגובה של מעל 60 מטרים.

הנכם מוזמנים לפנות אלינו לקבלת פרטים נוספים, ואת הנוסח המלא של צו ההרחבה – [email protected].

 

 

2017-08-14T12:28:43+03:00