תיקון לחוק דמי מחלה – עובדים שיהיו זכאים לתשלום דמי מחלה מלא החל מהיום הראשון

בתאריך 11.5.2022 תוקן חוק דמי מחלה, ונקבע כי עובד שחלה במחלה ממארת או מחלה שנדרש בשלה טיפול קבוע בדיאליזה, ונעדר בשל כך מעבודתו לשם טיפול תקופתי או בדיקות תקופתיות, אף לאחר החלמתו, יהיה זכאי לקבל ממעסיקו תשלום דמי מחלה החל מהיום הראשון להיעדרו או מחלקו.

כדי להיות זכאי לתשלום דמי מחלה מהיום הראשון על העובד למסור למעסיקו אישור רפואי בכתב כי הטיפול או הבדיקה נדרשים בקשר לאותה מחלה.

התיקון לחוק יחול על היעדרות של עובד, כאמור, החל מיום 1.6.2022.

 

 

2022-05-12T16:02:13+03:00