שינוי כללי המשחק בהתארגנות ראשונית של עובדים

בתום סאגה משפטית ארוכה, אשר החלה עוד בשנת 2013, דחה בית הדין לעבודה את תביעת ההסתדרות הכללית נגד חברת סודה סטרים, בטענה להפרעה להתארגנות העובדים, ופסק כי ההסתדרות תפצה את החברה בסכום של 300,000 ₪ בשל התנהלותה בזמן התארגנות העובדים.

החשיבות בפסק הדין היא בכך שבית הדין למעשה שינה את מאזן הכוחות בין המעסיק לבין העובדים, לראשונה מאז פסק דין פלאפון המפורסם, ויצק תוכן לחובת תום הלב אשר הוזכרה בפס"ד פלאפון.

מניסיוננו בליווי מעסיקים בהתארגנויות ראשוניות נזכיר כי להתארגנות עובדים במקום העבודה יש, בדרך כלל, מספר שלבים:

  1. השלב העוברי הסמוי – כאשר המעסיק עדיין אינו יודע על ההתארגנות, וקבוצה קטנה של עובדים מתנהלים אל מול ארגון העובדים ואל מול העובדים האחרים בניסיון לאגד אותם.
  2. השלב הגלוי – הגעה של נציגי ארגון העובדים למקום העבודה והחתמת העובדים על טפסי הצטרפות.
  3. שלב ההתארגנות הראשונית – לאחר החתמת שליש מהעובדים על טפסי הצטרפות לארגון העובדים, מודיע ארגון העובדים להנהלה על השגת יציגות, ועל שמות חברי ועד הפעולה. במקביל, מוגשים למעסיק העתקי טפסי ההצטרפות.

בשנת 2013, בתום סכסוך ממושך ומתוקשר, ניתן על ידי בית הדין הארצי לעבודה פסק הדין בעניין חברת פלאפון, אשר היווה מהפכה של ממש בכל הנוגע ליחסי העבודה הקיבוציים בכלל, ולחובות המעסיק בהתארגנות ראשונית של עובדים אצלו, בפרט.

בהתאם לפס"ד פלאפון, מאזן הכוחות הוטה באופן ברור לטובת ארגוני העובדים, זאת לאחר שבית הדין ראה את פעילות חברת פלאפון בחומרה. לפיכך, קבע בית הדין הארצי את ההלכה לפיה למעסיק אסור להתערב בהתארגנות ראשונית, ועליו להסתכל על התהליך מהצד, שכן הזכות של העובדים להתארגנות גוברת.

עוד נקבע בפס"ד פלאפון כי למעסיק אסור להביע דעה או להגיד דבר בקשר להתארגנות, אסור לו לטעון שמימוש זכות ההתארגנות פוגעת בדרך כלשהי במקום העבודה, אסור לו להבטיח הטבות למי שלא יתארגן, אסור לו לפנות באופן אישי לעובדים בעניין ההתארגנות מרגע תחילתה, אסור לו לעקוב אחרי העובדים המעורבים בהתארגנות, ואסור לו להחתים אותם על ביטול הצטרפות או הצטרפות לארגון אחר.

מנגד, בפס"ד סודה סטרים נקבעו כללי התנהגות ברורים גם מצד ארגון העובדים. כך, נאסר על ארגון העובדים למסור לעובדים מידע מוטעה; ארגון העובדים חויב לפעול בשקיפות מול העובדים, ולמנות גורם מוסמך מטעמו אשר ישיב לשאלותיהם; הוטלה אחריות על ארגון העובדים למנוע הפרות משמעת על ידי נציגיו ופעיליו; נאסר על ארגון העובדים (כמו על המעסיק), לעשות שימוש באמצעי לחץ או באיומים על מי שאינו מעונין להצטרף כחבר בו; ארגון העובדים חויב לייצג באופן הולם את כלל ציבור העובדים.

בנוסף, נקבע כי ארגון העובדים חייב לפעול בשקיפות גם מול המעסיק, להימנע מפגיעה פיזית בנכסיו ולמסור נתונים לגבי טענת היציגות.

פס"ד סודה סטרים, המהווה בשורה של ממש למעסיקים, מהווה גם בשורה לעובדים, שכן לנגד בית הדין עמדה גם זכותם של עובדים לבחור שלא להצטרף לארגון עובדים, וכך לממש את רצונם האמיתי והחופשי.

בנוסף, נפסק כי ההסתדרות בהתנהלותה במקרה זה, הפרה את כללי ההתנהגות המקובלים שנקבעו בפסק הדין ולכן עליה לשלם לחברת סודה סטרים פיצוי על סך של 300,000 ש"ח.

 

 

 

2020-12-10T12:17:58+02:00