קיצור יום עבודה לאישה אשר בן זוגה שוהה בשירות מילואים

בתאריך 3.7.2017 תוקן חוק עבודת נשים, והחל ממועד זה רשאית עובדת להיעדר ממקום עבודתה למשך שעה אחת ביום, בתקופה שבה בן זוגה שוהה בשירות מילואים בהתקיים כל התנאים הבאים:

  1. תקופת המילואים של בן הזוג לא תפחת מ- 5 ימים רצופים.
  2. לעובדת ילד שטרם מלאו לו 13 שנים.
  3. העובדת מועסקת במשרה מלאה לפי הנהוג במקום עבודתה.
  4. העובדת הודיעה למעסיק על מימוש הזכות והציגה לפניו אישור המעיד על שירות המילואים של בן זוגה.

כמו כן, החוק קובע כי לא ניתן לקבל במקביל גם את זכות ההיעדרות לפי התיקון לחוק וגם זכויות נוספות המקצרות את יום העבודה של העובדת כגון מימוש הזכות לשעת הורות.

הוראות אלה יחולו גם על עובד שבת זוגו שוהה בשירות מילואים.

מעסיקים שימו לב – ההיעדרות המותרת לפי התיקון לחוק היא בנוסף על ההפסקות על פי חוק שעות עבודה ומנוחה ואין מנכים אותה משכר עבודה.

 

 

2017-07-15T19:06:44+03:00