פיצוי לעסקים בעקבות מבצע "שומר החומות"

ביום 9.6.2021 אושר פיצוי לעסקים בגין נזקים עקיפים עקב מבצע "שומר החומות", וזאת בהמשך למתן פיצויי מס רכוש בגין נזקים ישירים לרכוש ולמבנים. מתווה הפיצוי כולל במסגרתו לעסקים המרוחקים 40 עד 80 קילומטר מרצועת עזה, זכאות לכפל קצבאות גם בגין החזרי שכר בגין המבצע וגם בגין החזר הוצאות קבועות במסלול פיצויי הקורונה.

להלן עיקרי מתווה הפיצויים:

  1. עסקים שנמצאים בטווח של 40-0 ק"מ מגבול רצועת עזה :

יהיו זכאים לקבל את אחד ממסלולי הפיצויים "הירוקים" להלן, אשר נועדו לתת מענה מהיר, פשוט וישים לעסקים שנפגעו:

א. מסלול שכר – מעסיק יוכל להגיש תביעה לקבלת החזר בגובה של 430 ש״ח בגין שכר ששילם לעובדים עבור ימי היעדרותם שנבעו כתוצאה מהמצב הביטחוני בהתאם להנחיית פיקוד העורף. כמו-כן הפיצויים יינתנו עבור עובדים שנעדרו ממקום עבודתם לצורך השגחה על ילדיהם הקטנים מתחת לגיל 14 וגם בעבור אדם עם מוגבלות, שנמנע ממנו להגיע למקום העבודה ולשהות בו משום שאינו יכול לעמוד בהנחיות פיקוד העורף.

ב. מסלול מחזורים – בעל העסק יוכל להגיש תביעה לקבלת פיצויים בגין ירידה במחזור העסקי בשל המצב הביטחוני, בהתאם לדיווח השוטף של העוסק למע"מ (חד-חודשי או דו-חודשי). הנוסחה תכלול השוואת המחזור העסקי בהתאם לשיטת הדיווח כאמור, לעומת תקופה מקבילה בשנת 2019. סך הפיצויים במסלול זה לא יעלה על 1.5 מיליון ש"ח.

  1. עסקים עד קו ה-80 ק״מ מגבול רצועת עזה (נתניה ודרומה):

בעקבות הנחיות פיקוד העורף במהלך מבצע שומר החומות, שבמסגרתן הורו על סגירת מערכת החינוך ללא מרחב מוגן עד קו של כ-80 ק״מ (נתניה ודרומה), ובהתחשב בהשפעות משבר הקורונה בשנה האחרונה, נקבע כי בעלי העסקים שבטווח 80-40 ק״מ יהיו גם כן זכאים לקבל פיצוי בהתאם למסלול השכר שמוקנה לעסקים בטווח של 40-0 ק״מ. יובהר כי עסקים אלה, בנוסף, למסלול השכר יהיו זכאים להגיש בקשה למענק השתתפות בהוצאות קבועות בהתאם לתנאי הסף של המענק במאי-יוני.

  1. עסקים במסלול אדום – יישובי ספר בטווח של 0-7 ק"מ מגבול רצועת עזה:

עסקים אלה יוכלו לבחור בין המסלולים הירוקים האמורים לבין המסלול האדום, במסגרתו יהיו רשאים לתבוע פיצויים בגין הנזקים העקיפים אותם יוכיחו לגבי אובדן הרווח ובהתאם לאופי העסק.

שימו לב, כי עסק בטווח 80-40 ק״מ אשר יקבל פיצוי עקיף במסלול שכר יהיה זכאי להגיש בקשה רק בגין מענק קורונה להוצאות קבועות לחודשים מאי-יוני 2021.

חשוב להדגיש עוד כי תנאי להגשת תביעה בכל אחד מהמסלולים הוא תשלום משכורת לעובדים שנעדרו בשל המצב הביטחוני בכפוף להוראות פיקוד העורף בדבר סגירת מוסדות חינוך.

 

 

2021-06-13T20:02:11+03:00