עדכון שכר המינימום במשק – אפריל 2024

אנו מבקשים לעדכן כי שכר המינימום במשק עודכן החל מתחילת החודש (אפריל 2024).

שכר המינימום לאדם מגיל 18 ומעלה עומד כעת על 5,880.02  ₪ בחודש עבור משרה מלאה.

שכר המינימום לשעה עלה בהתאם ל- 32.31 ₪ לשעה לפי בסיס חישוב של 182 שעות בחודש.

כמן כן, לעובד יומי במשרה של 6 ימי עבודה בשבוע עודכן שכר המינימום ל- 235.2 ₪ ליום עבודה, ולעובד יומי במשרה של 5 ימי עבודה בשבוע עודכן שכר המינימום ל- 271.39 ₪ ליום עבודה.

שכר המינימום לנוער גם הוא עלה בהתאם למפורט להלן:

  • נער מתחת לגיל 16: שכר המינימום השעתי הוא 23.79 ₪.
  • נער מעל גיל 16 ומתחת לגיל 17: שכר המינימום השעתי הוא 25.49 ₪.
  • נער מעל גיל 17 ומתחת לגיל 18: שכר המינימום השעתי הוא 28.21 ₪.

לתשומת ליבכם, תשלום שכר מינימום מהווה חובה אשר המעסיק אינו יכול להתנות עליה, והפרתה גוררת סנקציות פליליות, מנהליות ואזרחיות.

כמו כן, אנו ממליצים לוודא כי קבלני השירות או קבלני כוח האדם מקיימים את החובה המעודכנת כלפי עובדיהם ולעדכן נספחי העלויות בחוזה ההתקשרות עימם.

בהזדמנות זו נזכיר כי על פי תקנות שכר מינימום על מעסיק להציג במקום העבודה – במקום בולט לעין, מודעה בנוסח המופיע בתקנות, וכמובן לעדכן את סכומי שכר המינימום המצוינים במודעה.

2024-06-09T14:26:49+03:00