עדכון ימי זכאות לחופשה שנתית

החל מינואר 2017, תעלה הזכאות בימי חופשה לעובדים בעלי ותק של 1-5 שנים המועסקים 5 ימי עבודה בשבוע ל- 12 ימים נטו, ולעובדים בעלי ותק של 1-5 שנים המועסקים 6 ימי עבודה בשבוע ל- 14 ימי חופשה שנתית נטו. 

 

 

2017-06-13T16:19:33+03:00