עדכון ההסכם בענף הבניה – שכר המינימום בענף יעלה בפעימות, עד לסכום של 5,600 ₪ לעובד בדרגה ראשונה

מטרת ההסכם היא עידוד העסקת עובדים ישראלים בענף הבניה באמצעות שיפור בתנאי עבודתם.
ההסכם מעלה את שכרם של עובדי ענף הבנייה ל-5,600 ₪ בשלוש פעימות עד לשנת 2017. החל מחודש נובמבר שכר המינימום לעובדי הענף בדרגה ראשונה עלה ל-5,100 ₪, ול- 7,000 ₪ לעובד בדרגה השמינית המקסימלית.

הפעימה השנייה של ההסכם תחול בעוד שנה, אז שכרו של העובד בדרגה הראשונה יתעדכן ל-5,200 ₪. ב-1.12.2017 תיכנס לתוקף הפעימה השלישית ושכר המינימום של עובד בדרגה הראשונה יתעדכן ל-5,600 ₪. בכל הפעימות הצפויות, תוספות השכר יתווספו לכל הדרגות בענף.

במקביל לכך, ההסכם מביא לשיפור גם בשכרם של מנהלי העבודה בענף הבנייה, אשר תוך שנתיים יהיו זכאים לשכר מינימום התחלתי בגובה של 10,000 ₪. כניסתו לתוקף של ההסכם מביאה לעדכון גם בטבלאות השכר של עובדי השיפוצים, כך שתתווסף לטבלאות השכר דרגה נוספת. כתוצאה מעדכון זה, כל עובדי השיפוצים מדרגת השכר השלישית, משובצים בדרגת שכר גבוהה יותר באופן אוטומטי. כך למשל, עובד שיפוצים בדרגה שלוש, שודרג לדרגה הרביעית וכבר מהפעימה הראשונה שכר המינימום של עובד זה יעמוד על 6,000 שקל.

כמו כן, על פי ההסכם יהיו זכאים עובדים ועובדי שיפוצים שהשלימו  שנות ותק בענף, להגדלת הפרשות לקרן השתלמות בשיעור של 5% על חשבון מעסיק, ו2.5% על חשבון העובד.
ראוי להדגיש כי הוראות ההסכם הנוכחי יחולו גם על מהגרי עבודה ועובדים פלשתינאים.

 

 

2017-06-13T17:10:30+03:00