משרת אמון – האומנם ?

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע את מספר שעות העבודה המרבי המותר, את ההסדרים הנוגעים למנוחה שבועית, ומטיל חובה לקבלת היתרים לעבודה ביום המנוחה ובשעות נוספות. כמו כן החוק קובע את שיעור התוספות שישולמו לעובדים המועסקים בשעות נוספות וביום המנוחה.

סעיף 30 (א)( 5) לחוק קובע כי החוק אינו חל על העסקתם של "עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי."

המאפיינים העיקריים של "תפקיד הנהלה" נקבעו בפסיקה לאורך השנים:

 1. מיקום בהיררכיה האירגונית: מדובר בשכבת ההנהלה הבכירה בארגון אשר באופן טבעי מזוהה עם מעמד "המעסיק", ולא במנהלים בדרגי הביניים.
 2. סמכות לקבוע מדיניות: אין די בעובדה שמוטלת על מנהל אחריות רבה או שניתנות בידיו סמכויות נרחבות כדי להצביע על כך שתפקידו הוא "תפקיד הנהלה". תפקידו של עובד הוא "תפקיד הנהלה" רק אם הוא מעורב בהתוויית מדיניות הנהלת החברה תוך הפעלת שיקול דעת עצמאי שאינו מוכתב על ידי מדיניות זו.
 3. שכר ותנאי עבודה: תפקיד הנהלה נהנה בדרך כלל משכר גבוה ומתנאים נלווים מיוחדים וגבוהים, הן בכלל והן ביחס לעובדים האחרים במקום העבודה.
 4. טיבו של התפקיד: הכוונה היא לתפקידים בארגון בהם נדרש העובד – בין אם על פי דרישות המעסיק ובין אם בשל טיבו ומהותו של התפקיד – לעמוד לרשות המעסיק בשעות לא שגרתיות או לעבוד בלא מסגרת קבועה של שעות עבודה.

באשר למאפייניו של תפקיד הדורש "מידה מיוחדת של אמון אישי" נפסק בפרשת אגרון כי מדובר בעובד בכיר, בעל אחריות מיוחדת, אשר מקבל שכר גבוה התואם את האמון האישי המיוחד לו הוא זוכה. הדבר בא לידי ביטוי אף בשעות עבודתו של העובד, בחשיפה למידע רגיש של העסק, באחריות מיוחדת ובאפשרות לקבל החלטות באופן עצמאי.

כך למשל, בעניין בסט ביי נקבע כי חוק שעות עבודה ומנוחה חל על עובד אשר שימש כמנהל סניף של רשת בסט ביי. מספר נימוקים הביאו לקביעה זו:

 • ישיבות ההנהלה בהן השתתף העובד היו ישיבות הנהלה במעגל השלישי בלבד.
 • החלטות ברמת המדיניות התקבלו בדרג מטה אשר כלל את המנכ"ל, מנהל התפעול, מנהל משאבי אנוש, מנהל כספים ושיווק, ואילו מנהל הסניף לא נכלל במעגל זה.
 • מחירי המוצרים לא נקבעו על ידי מנהל הסניף.
 • שכרו הבסיסי של מנהל הסניף היה יחסית נמוך.
 • מנהל הסניף החתים כרטיס נוכחות.
 • מנהל הסניף לא היה שותף לסודות בסט ביי.
 • אין בתפקידו של מנהל הסניף דרישה מיוחדת של אמון אישי שהיא מעבר לרמה הרגילה הנדרשת מכל בעל תפקיד אחראי בארגון.

ומנגד, בפרשת אוטו סנטר בע"מ נפסק כי חוק שעות עבודה ומנוחה אינו חל על מנהל סניף למכירת רכבים משומשים. הנימוקים אשר הביאו להחלטה הפוכה זו הם:

 • לא מדובר ברשת אשר לה סניפים רבים כמו בסט ביי, אלא בחברה לה שלושה אתרים, והאתר אותו ניהל העובד היה האתר המרכזי.
 • העובד השתתף בישיבות הנהלה בהן השתתפו רק עובדי הדרג הבכיר בחברה – מנכ"ל, סמנכ"לים ומנהלי אתרים, והיה שותף לגיבוש תוכנית העבודה של האתר אותו ניהל.
 • העובד היה שותף לסודות החברה.
 • לעובד היה שיקול דעת עצמאי בנושאים כספיים – החלטה על רכישת רכב וסכום הרכישה והחלטה על מתן הנחה.
 • לעובד הייתה זכות חתימה כחותם שני על המחאות החברה, בסכומים גבוהים מאוד.
 • משכורתו של העובד הייתה גבוהה יחסית למשכורות עובדי החברה.

מהדוגמאות עולה כי בית הדין בוחן כל מקרה על פי תנאי העבודה בפועל אל מול הסכם ההעסקה.

האם הסכמי ההעסקה שלכם עם העובדים יעמדו במבחן בזמן אמת ? לבדיקה והתייעצות פנו אלינו.

 

2019-02-13T18:14:27+02:00