מעסיק אינו מחויב לבקש היתר לפיטורי עובדת בהריון אם לא הציגה אישור על הריונה

חוק עבודת נשים מחייב עובדת להודיע למעסיק על הריונה החל מהחודש החמישי להריון. במקרה כזה, אם המעסיק מעוניין לפטר את העובדת או לפגוע בהיקף משרתה, עליו להגיש בקשה לממונה על חוק עבודת נשים באגף ההסדרה במשרד הכלכלה והתעסוקה.

כדי שהמעסיק יוכל לקבל אישור פיטורים עליו להוכיח כי הסיבה לפיטורים, אינה קשורה להריונה של העובדת. משרד הכלכלה רשאי לאשר את הפיטורים ממועד ההחלטה בבקשה, או ממועד רטרואקטיבי אם ביקש זאת המעסיק.

במקרה שנדון לאחרונה בבית הדין הארצי לעבודה נקבע כי אין די באמירה של עובדת כי היא בהיריון כדי לחייב את המעסיק לפנות בבקשה לקבלת היתר לפיטורים. כאשר עובדת מתבקשת להציג אישור על הריונה, עליה להציג אישור כזה, ורק  אם הוצג, המעסיק מחויב לפנות אל הממונה לפי החוק לקבלת היתר לפיטורים.

 

 

2017-06-13T17:08:22+03:00