כל מה שחשוב לדעת על תשלום דמי הבראה

הקיץ כאן, ומעסיקים רבים נוהגים לשלם לעובדים דמי הבראה בתקופה זו. כמידי שנה גם בימים אלה של תחילת הקיץ, פונים אלינו רבים מלקוחותינו בשאלות דומות בעניין תשלום דמי הבראה. לפיכך, בחרנו לרכז עבורכם מספר סוגיות הנוגעות לעניין זה.

ככלל זכאותו של עובד לדמי הבראה חלה לאחר שהשלים שנת עבודה ראשונה במקום העבודה. כמו כן, עובד המסיים את עבודתו וטרם חלפה שנה ממועד תשלום דמי ההבראה האחרונים, זכאי עם סיום עבודתו לתשלום החלק היחסי של דמי ההבראה לאותה שנה. עובד המועסק במשרה חלקית, זכאי לתשלום דמי הבראה באופן יחסי לחלקיות המשרה בהתאם לאחוז משרתו.

את דמי ההבראה יש לשלם באחד מחודשי הקיץ – מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם קיים נוהג אחר במקום העבודה או הסכם קיבוצי הקובע אחרת.

ניתן לפצל את תשלום דמי ההבראה, כך שישולמו במהלך חודשי השנה בהסכמה מפורשת של העובד, ובכל מקרה יש לציין זאת מפורשות בתלוש השכר.

כמו כן, הוותק לתשלום הבראה ייחשב גם בתקופת היעדרות בשל מחלה, בהיעדרות עקב  חופשה שנתית בתשלום ובהיעדרות עקב חופשת לידה.

בעבר הרחוק נהגו מעסיקים לחייב את עובדיהם לשהות בנופש על חשבון העבודה במקום לשלם להם דמי הבראה, אולם בשנת 1997 קבע בית הדין, כי המעסיק לא יוכל עוד לחייב את העובדים לצאת לחופשה על חשבון תשלום דמי הבראה, והבחירה אם לצאת לנופש במקום לקבל דמי הבראה היא בידי העובד בלבד.

נכון לחודש אוגוסט 2021, תעריף יום הבראה במגזר הפרטי עומד על 378 ₪ ליום הבראה, והתעריף במגזר הציבורי עומד על 432 ₪.

הזכאות לימי הבראה על-פי צו ההרחבה למגזר הפרטי:

ותק בשנים ימי הזכאות
1 5
2-3 6
4-10 7
11-15 8
16-19 9
20 10

 

 

 

2021-08-13T15:52:38+03:00