יחסי אנוש בעייתיים הם סיבה מוצדקת לפיטורים גם כאשר מדובר בעובדת טובה

בפסק דין אשר ניתן לאחרונה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב, נקבע כי פיטורי מנהלת ותיקה, מוערכת ומקצועית בשל יחסי אנוש בעייתיים, אינם מהווים פיטורים שלא כדין.

במקרה הנדון עובדת אשר הועסקה במפעל מתכת כמנהלת תפ"י במשך 8 שנים ופוטרה, הגישה תביעה לתשלום פיצוי על פיטורים שלא כדין בגובה של 12 משכורות.

ההחלטה על הפיטורים התקבלה בעקבות תקרית, אשר במהלכה הגיעה המנהלת לחדרה של עובדת אחרת בחברה, השליכה לעברה ניירות וקלסר, צעקה והשתוללה.

לאחר התקרית עזבה המנהלת את מקום העבודה ושהתה בחופשת מחלה בביתה. עם שובה לעבודה הוזמנה המנהלת לשימוע, אשר בעקבותיו הוחלט לפטרה.

המנהלת טענה כי ביצעה את עבודתה לאורך השנים לשביעות רצון החברה, וכי הייתה עובדת מקצועית ומסורה, ולפיכך פיטוריה, בעקבות התקרית, נעשו משיקולים לא ענייניים וההחלטה עליהם התקבלה מראש.

מנגד, החברה הוכיחה כי בנוסף לאירוע המתואר, למנהלת היו בעיות התנהגות קודמות, ולא אחת העיר לה מנכ"ל החברה על סגנון הדיבור שלה כלפי עמיתים לעבודה, כלפי לקוחות וכלפיו. אחד המקרים השיבה המנהלת למנכ"ל כי "אני לא אשתנה ואם לא מתאים לך תפטר אותי".

בנוסף, הוכח כי עמיתיה לעבודה נאלצו ללכת ליד העובדת "על קצות האצבעות" כדי שלא להרגיזה, והמנהלת אף אישרה כי הממונים עליה העירו לה לא פעם על התנהגותה בעבודה.

החברה לא הכחישה את העובדה כי תפקודה המקצועי של המנהלת היה לשביעות רצון הממונים עליה במשך כל שנות עבודתה בחברה, ואף הבהירה כי מתוך רצון לסייע לה בעניין התפרצויות זעם אשר אירועו לה בזמן העבודה, הוחלט מספר שנים קודם לפיטוריה, לממן עבורה מאמנת אישית למטרה זו.

לאור האמור, בית הדין פסק כי פיטורי העובדת באו על רקע ענייני, חרף העובדה שהמנהלת  הייתה עובדת טובה ביותר מבחינה מקצועית והם נעשו עקב בעיות חמורות ביחסי אנוש, לאורך תקופה ארוכה, ששיאן היה בתקרית החמורה אשר תוארה לעיל.

כמו כן, פסק בית הדין כי הפיטורים התרחשו לאחר שנוהל הליך שימוע תקין ולאחר שטענות העובדת בשימוע נשקלו ורק לאחר מכן התקבלה ההחלטה.

 

 

2017-11-16T17:54:19+02:00