חזרה לשגרת קורונה בעבודה – שאלות ותשובות

החזרה ל"שגרת קורונה" במקומות העבודה הביאה עימה אתגרים חדשים איתם נאלצים לקוחותינו-המעסיקים להתמודד.

מספר שאלות, הרלוונטיות לכל הענפים במשק, חוזרות ועולות ועל מנת לסייע לכם בחרנו לענות על העיקריות שבהן:

האם ניתן להשאיר עובדים בחל"ת למרות שהחברה חזרה לפעילות?

כידוע, הוצאת עובדים לחל"ת דורשת את הסכמתם, לכן גם המשך שהייה בחל"ת מצריך את הסכמתם. דרך הפעולה הנכונה היא לזמן את העובדים לשימוע ולהציג בפניהם את שינוי הנסיבות המחייב את המשך שהייתם בחל"ת. ככל שאחד העובדים יסרב עומדת בפניו האפשרות להתפטר בדין מפוטר ולקבל פיצויי פיטורים מלאים כאילו פוטר מעבודתו. אופציה נוספת היא לסיים את העסקתם של העובדים המסרבים להמשיך לשהות בחל"ת בכפוף לכללי השימוע.

מה דין עובדים השייכים לקבוצות סיכון ומסרבים לחזור לעבודה?

עובדים אשר אינם נמצאים בבידוד אך מסרבים לחזור לעבודה עקב השתייכותם לקבוצת סיכון אינם רשאים להיעדר מהעבודה, אלא בהסכמת המעסיק. אם הצדדים מגיעים להסכמה הרי שימי ההיעדרות יכולים להיחשב כחופשה ללא תשלום, או על חשבון ימי החופשה של העובדים. אולם, במידה והמעסיק מסרב, והעובדים יעמדו בסירובם לשוב לעבודה סדירה, הרי שניתן יהיה לראות בהתנהגותם זו משום הפרה של הסכם העסקתם, הפרת משמעת ואף זניחת מקום העבודה, הכל תלוי בנסיבות העניין.

יחד עם זאת, וככל שאופי מקום העבודה וצורכי המעסיק מאפשרים זאת, מומלץ לבחון אפשרות לאפשר לאותם עובדים לעבוד מן הבית, תוך הגדרה מדויקת של אופן העבודה מהבית, שעות העבודה וכו'.

האם מעסיק חייב לקבל דרישה מצד עובד לחזרה לעבודה במשרה חלקית?

כאשר היוזמה לשינוי בתנאי העבודה היא מצד העובד הרי שהמעסיק אינו חייב להסכים לה ובמקרה כזה – על העובד להתפטר מעבודתו.

יצוין, כי הדבר נכון גם אם היוזמה להפחתה במשרה היא מצד המעסיק – חל איסור לבצע שינוי חד צדדי בהסכם העסקה עם העובד, ולכן ככל שהמעסיק מבקש להקטין את היקף המשרה של עובד עם שובו מהחל"ת הוא חייב לקבל את הסכמת העובד לכך. עובד המסרב לשינוי רשאי להתפטר בדין מפוטר עקב הרעה בתנאי עבודתו. ככל שהעובד מסרב להתפטר, הרי שעומדת בפני המעסיק אפשרות לסיים את העסקתו, תוך נקיטת הליך פיטורים כדין.

מה קורה אם עובד חוזר לעבודה ואז נדרש לצאת לבידוד בשל חשש מהידבקות בקורונה?

במקרה כזה, בו עובד נדרש לשהות בבידוד במשך 14 ימים בהתאם להוראות משרד הבריאות עליו למסור למעסיק "תעודת מחלה גורפת", וכל עוד לא הוסדר אחרת – ימי ההיעדרות של העובד יבואו על חשבון ימי המחלה הצבורים לזכותו. בתום תקופת הבידוד, וככל שמצבו הרפואי מאפשר זאת, על העובד לשוב לעבודה סדירה.

האם מעסיק רשאי לפטר עובדים במהלך תקופת החל"ת או עם סיומה?

מקום בו מעסיק אינו יכול להחזיר עובדים לעבודה, אם במהלך תקופת החל"ת ו/או בסיומה, רשאי הוא לסיים את העסקתם, תוך הקפדה על מילוי כל הכללים החלים על ניהול הליך סיום העסקה לפי הדין.

כמובן, שככל שבין העובדים ישנם כאלה המוגנים על פי חוק, כגון: עובדות בהריון או 60 ימים לאחר החזרה מחופשת הלידה, עובדים בטיפולי פוריות, עובדים במילואים, עובדים הנמצאים במחלה וכו', יש לשקול את המשך הליך הפיטורים ו/או לפעול בהתאם לכללים הקבועים בחוקים הרלוונטיים בנוגע לקבלת היתרים לפיטורי העובדים הללו, ככל שאלה קיימים.

 

 

2020-05-17T12:42:33+03:00