חובת מעסיק לפרסום תקנון למניעת הטרדה מינית והתנכלות בעבודה

 החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998, קובע כי מעסיקים חייבים לנקוט באמצעים סבירים למניעת הטרדה מינית במקום העבודה על ידי עובד או ממונה מטעמו.

אחת החובות אשר נקבעה למעסיקים של מעל 25 עובדים היא פרסום תקנון ובו עיקרי הוראות החוק.

את התקנון יש לפרסם במקום בולט לעין. כאשר מדובר בחברה בעלת מספר אתרים – יש לפרסם את התקנון ביותר ממקום אחד.

אי פרסום התקנון בנוסח ובאופן הקבוע בחוק עשוי לגרור אחריו קנס של 14,400 ₪ בהתאם לחוק עצמו, ובנוסף חשוף המעסיק לעיצום כספי בסך של 5,110 ₪ בהתאם לחוק להגברת האכיפה של דיני העבודה. 

כאמור, מעסיק יכול לצאת ידי חובה אם יפרסם את התקנון הנלווה לתקנות, אך מומלץ לבנות תקנון מותאם למקום העבודה.

 

 

2017-07-15T19:17:37+03:00