חובת דיווח על הפקדות פנסיוניות למעסיקים של 50 עובדים ומעלה

החל מינואר 2017 מעסיקים של  50 עובדים ומעלה יחוייבו לדווח על הפקדות לחסכון פנסיוני באמצעים דיגיטליים ובאמצעות קובץ דיווח אחיד, אשר נקבע על ידי משרד האוצר.
המעסיקים יקבלו היזון חוזר מקרן הפנסיה בקובץ XML, ולפיכך נדרשת היערכות מכנית ותוכנה ייעודית לצורך קריאת הקובץ והטיפול בו.

לתשומת לבכם, החל מינואר 2018 חובת הדיווח האמורה תחול על כלל המעסיקים במשק, וכמו כן נקבעו קריטריונים למעסיקי פחות מ- 5 עובדים, כאשר מעסיקים שיעמדו בהם יוכלו לקבל אישור מיוחד שלא להעביר את המידע בממשק האחיד.

 

 

 

2017-06-13T16:40:37+03:00