חג השבועות – ערב חג שחל בשבת ותשלום עבור עבודה בחג

השנה ערב חג השבועות חל בשבת וזו הזדמנות לעדכן אתכם אודות ההתנהלות בהעסקת העובדים בערבי חג אשר חלים בשבת כמו גם בנושא ההעסקה בחג עצמו:

העסקת עובד בערב חג שחל בשבת

במקרה בו ערב חג חל בשבת ישנו שילוב של מספר הוראות בחוק שעות עבודה ומנוחה:

  1. לפי חוק שעות עבודה ומנוחה "מנוחה שבועית" מוגדרת כ- "לפחות שלושים ושש שעות רצופות לשבוע", ולגבי יהודי תכלול את יום השבת. החוק קובע גם כי השכר בגין עבודה במנוחה שבועית תשולם תוספת של 50% לשעה לפחות (150% סה"כ).
  2. ככלל, בערב חג כל שעת עבודה מעבר ל- 7 שעות תיחשב שעה נוספת.
  3. התשלום עבור השעתיים הנוספות הראשונות יהיה בשיעור של 125% מהשכר, ובעד כל שעה נוספת שאחריהן לא פחות מ- 150%.

שילוב ההוראות הביא לפסיקה שקבעה כי ערך שעת עבודה למי שעבד שעתיים נוספות בערב חג שחל במנוחה השבועית יסתכם ב- 175% מהשכר הרגיל, ומי שעבד למעלה משעתיים נוספות יסתכם ערך השעה הנוספת השלישית שלו ב- 200%.

 

תשלום עבור דמי חג

עובד חודשי זכאי לדמי חגים מתחילת העסקתו, אך לא יקבל עליהם תשלום נפרד. המשמעות היא כי עובד חודשי זכאי לתשלום עבור חודש מלא ללא קשר לכמות ימי החג באותו חודש.

עובד שעתי או יומי זכאי לדמי חגים עבור חג השבועות, לאחר שלושה חודשי עבודה, בתנאי שעבד יום לפני החג ויום אחריו. לעניין זה, עובד משמרות אשר לא שובץ למשמרת יום לפני החג ויום אחריו זכאי עדיין לדמי חג.

עבודה בחג השבועות

עובד אשר מעסיקו דרש ממנו לעבוד בחג רשאי לסרב לדרישתו אם הודיע, תוך 3 ימים מיום דרישת המעסיק, כי אינו מסכים לעבוד בימי החג על פי איסור שבמצוות דתו.

ככלל, בהתאם לפסיקה עדכנית של בית הדין הארצי לעבודה, עובד המועסק בחג השבועות זכאי לתשלום של 250% משכרו הרגיל.

 

 

2022-05-23T13:27:29+03:00