הרחבת הזכות לשעות הורות

ביום 30.3.2017 תוקן חוק עבודת נשים, התשי"ד-1954, והורחבה הזכות לשעות הורות.

נזכיר כי על פי החוק עובד/ת רשאי/ת להיעדר מהעבודה, מתום חופשת הלידה, למשך 4 חודשים , שעה אחת ביום, ללא ניכוי מהשכר, בתנאי שהעובד/ת מועסק/ת במשרה מלאה.

בהתאם לתיקון לחוק, שעת ההורות תהא למי שעובד/ת במשרה מלאה כנהוג במקום העבודה או שהעובד/ת מועסק/ת במשרה שהיקפה 174 שעות בחודש לפחות, לפי הנמוך.

התיקון לחוק יחול גם על עובדת הזכאית לשעת הורות וטרם חלפו לגביה 4 חודשים מתום תקופת הלידה.

 

 

2017-06-13T16:05:31+03:00