הסכמים קיבוציים חדשים במשק

הסכם קיבוצי בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות נסיעה לעבודה וממנה:

בהסכם קיבוצי אשר נחתם בין ההסתדרות להתאחדות התעשיינים נקבע, כי עקב הפחתת מחיר הנסיעה באוטובוסים, תופחת תקרת השתתפות של המעסיק בדמי נסיעה ליום עבודה מ- 26.4 ₪, ל- 22.6 ₪.
עובד אשר עלות נסיעותיו נמוכה מהתקרה, ישולם לו החזר נסיעות בתחבורה ציבורית על פי עלות הנסיעה היומית בפועל.

בשלב זה הפחתת התעריף רלוונטית לחברי התאחדות התעשיינים בלבד, אך בכוונת הצדדים לפנות לשר הכלכלה על מנת להרחיב את הוראות ההסכם ולהחילן על כלל העובדים במשק, ואנו נעדכן בהתאם.

בהזדמנות זאת נציין כי עובד הנעדר, מסיבה כלשהי, אינו זכאי להחזר הוצאות הנסיעה בעד תקופת היעדרותו.
כמו כן, עובד המוסע לעבודה וממנה ע"ח המעסיק או מטעמו אינו זכאי לדמי נסיעה. מי שמוסע בכיוון אחד בלבד, יהיה זכאי להחזר עד מחצית הסכום הנ"ל.

הסכם קיבוצי כללי (מסגרת) להגדלת הפרשות לביטוח פנסיוני במשק:

ביום 23.2.2016, חתמו נשיאות הארגונים העסקיים וההסתדרות על הסכם קיבוצי, המעלה הן את שיעור תגמולי המעסיק, והן את שיעור תגמולי העובד לקרן פנסיה בשתי פעימות:

ניכוי מהעובד לרכיב תגמולים:

החל מיום 1.7.2016 יעלה שיעור ההפרשה ל- 5.75%

החל מיום 1.1.2017 יעלה שיעור ההפרשה ל- 6%

תשלום מעסיק לרכיב תגמולים:

החל מיום 1.7.2016 יועלו דמי הגמולים ל- 6.25%

החל מיום 1.1.2017 יעלה שיעור ההפרשה ל- 6.5%

בשלב זה הגדלת שיעורי ההפרשה רלוונטיים למעסיקים החברים בנשיאות הארגונים העסקיים בלבד. כנהוג, בכוונת הצדדים לפנות לשר הכלכלה והתעשייה על מנת להרחיב את הוראות ההסכם ולהחילן על כלל העובדים במשק, ואנו נעדכן בהתאם.

 

 

2017-06-13T17:06:44+03:00