הגדלת הפרשות לקרן פנסיה

החל מיום 1.1.2017, יעלו שיעורי ההפקדה לתגמולים בקרן הפנסיה של העובד באופן הבא:

תגמולי עובד: 6% משכרו הקובע של העובד (במקום  5.75%).
תגמולי מעסיק: 6.5% משכרו הקובע של העובד (במקום 6.25%).

 

 

2017-06-13T16:39:28+03:00