הבטחת תנאי עבודה הולמים למאבטח במקום העבודה

ביום 3.4.2017 תוקן חוק הזכות לעבודה בישיבה, התשס"ז-2007.

בהתאם לתיקון לחוק, מעסיק של מאבטח חייב להעמיד לרשות המאבטח עמדה מקורה או מוצלת, המספקת למאבטח הגנה מגשם ומשמש. העמדה תהיה מאובזרת באמצעי קירור, או חימום הולמים בהתאם לתנאי מזג האוויר.

כמו כן, המעסיק ידאג כי למאבטח תהיה גישה לנקודת חשמל ולמים, ויקצה מקום שבו יוכל המאבטח להניח את חפציו האישיים, בעמדה או במקום אחר במקום העבודה.

הוראות אלה, יחולו גם על מאבטח של קבלן כח אדם או של קבלן שירותים.

למעסיקים ניתנה תקופת היערכות לביצוע ההתאמות הנדרשות עד ליום 3.10.2017, ומפקחי משרד הכלכלה יוכלו להטיל עיצומים כספיים בגין הפרת התנאים לאחר שנתיים מיום התיקון.

 

 

2017-06-13T16:06:54+03:00