הארכת תקופת ההתיישנות בתביעת דמי הבראה

 בתחילת החודש נחתם הסכם קיבוצי חדש בין ההסתדרות החדשה לבין נשיאות הארגונים העסקיים, לפיו הוארכה תקופת השנים בגינן עובד יוכל לתבוע ממעסיקו דמי הבראה שלא שולמו לו לשבע שנים.

כיום, כל עובד במשק זכאי לקבל תשלום דמי הבראה אחרי שנת עבודתו הראשונה אצל המעסיק, המשתנה בהתאם לוותק עבודתו ואחוזי משרתו.

דמי ההבראה משולמים באחד מחודשי הקיץ, מחודש יוני ועד לחודש ספטמבר, אלא אם כן הוסכם או נהוג מועד אחר במקום העבודה.

שווי יום הבראה במגזר הפרטי עומד על 378 ₪, והוא מתעדכן משנה לשנה.

לפני חתימת ההסכם, מרגע סיום ההעסקה אצל מעסיק מסוים, רשאי היה העובד לתבוע ממנו דמי הבראה שלא שולמו לו, אך רק עבור השנתיים האחרונות לעבודתו.

לפי ההסכם הקיבוצי החדש תבוטל תקופת ההתיישנות, כך שבפועל היא תוארך משנתיים לשבע שנים.

 

 

2017-06-13T17:05:53+03:00