איך לערוך שימוע לעובד מבלי להיחשף לתביעות

רבות כבר נכתב על הליך השימוע, אבל לאור העובדה כי אנחנו נשאלים על נושא זה לעיתים תכופות, ריכזנו עבורכם מספר דגשים אשר יעזרו לכם לקיים הליך שימוע תקין לעובדים.

כידוע, מטרתו העיקרית של השימוע היא לאפשר לעובד להזים את הטענות כלפיו, להביא תימוכין לגרסתו ולנסות לשכנע את הפורום העומד להכריע בגורלו, כי לטענות נגדו אין בסיס, או לחלופין – כי קיימות בידיכם, המעסיקים, אופציות נוספות בעניינו של העובד.

מעסיק מחויב בעריכת הליך שימוע טרם קבלת החלטה בכל אחד מן המקרים הבאים:

  1. כאשר יש כוונה לפטר עובד
  2. כאשר יש כוונה לא לחדש חוזה העסקה לתקופה קצובה המתחדשת מעת לעת
  3. כאשר יש כוונה לנייד עובדים מתפקיד לתפקיד אשר יש בו משום הרעה בתנאי העבודה
  4. בהגיע עובד לגיל פרישה (בנסיבות מסוימות בלבד)

בפן ה"בירוקרטי" – על המעסיק למסור את הזימון לשימוע מבעוד מועד, בכתב, ולפרט בפני העובד מהי מטרת השימוע, ומהם הנימוקים העומדים מאחורי מטרת השימוע. בנוסף, הזימון לשימוע חייב לכלול מועד, שעה ומקום עריכת השימוע ולציין מי יהיו נוכחים מטעם המעסיק במהלכו.

יש לזכור כי במידה ועובד מבקש להימנע ממעמד השימוע עצמו עומדת בפניו האפשרות לוותר במתן הודעה בכתב על זכותו לשימוע ו/או למסור למעסיק את התייחסותו לטענות הנטענות נגדו בכתב. יחד עם זאת, במידה ועובד לא מתייצב להליך השימוע במועד שנקבע לו, מבלי למסור על כך הודעה מראש למעסיק, ניתן יהיה לראות בו כמי שוויתר על זכות זו, על כל המשתמע מכך.

חשוב מאד כי השימוע ייערך בפני הפורום המוסמך לדון בהעסקתו ובפיטוריו של העובד, ורצוי להזמין לישיבה את הממונה על העובד / מנהלו הישיר. כמו כן, המעסיק, כמו גם העובד, יכולים להגיע לישיבה מלווים על ידי עורך דין.

שימו לב:

להליך שימוע אשר חרג מהכללים הנ"ל יש השלכות משפטיות.

כך, במידה ועובד סבור כי בהליך השימוע נפלו פגמים מהותיים (או במקרה בו לא נערך שימוע כלל במקרה של פיטורים), עומדות בפניו שתי אפשרויות:

האחת, לפנות בבקשה דחופה לבית הדין לעבודה בבקשת סעד הצהרתי על בטלות הפיטורים והשבה לעבודה (כלומר, סעד של אכיפת יחסי עובד – מעסיק);

השנייה – הגשת תביעה כספית בדרישה לקבלת פיצויים בגין פיטורים שלא כדין.

אומנם בתי הדין לעבודה הקטינו משמעותית את פסיקת הפיצוי הכספי במקרים בהם מתקבלות טענות על פגמים בהליך השימוע, אך עדיין המעסיקים נגררים להליך משפטי מיותר, להוצאות משפטיות ניכרות ולבזבוז זמן עבודה ומשאבים. לכן, ההמלצה היא להקפיד על עריכת הליך שימוע נכון וראוי.

 

 

2020-06-12T09:39:35+03:00