מאמרים

חובת עובד לשמירה על סודיות מידע

אחת מהגבלות העיסוק הנפוצות בהסכמי עבודה היא התחייבות העובד לשמירה על סודיות המידע שהגיע לידיעתו במהלך עבודתו אצל המעסיק, והתחייבות שלא להעבירו לצד שלישי. בית הדין לעבודה [...]

הקדם תרופה למכה – החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

החוק להגברת האכיפה של חוקי העבודה שנכנס לתוקפו ביוני 2012, בא לאוויר העולם במטרה להרתיע מעסיקים מלעבור על חוקים שמגנים על העובדים, ובמקביל - לייעל את תהליך [...]