מאמרים

Blog 2018-05-16T16:33:08+00:00

מצלמות האבטחה עלולות לחשוף אותך

בעולם המודרני בו אנו חיים, מצלמות נמצאות כמעט בכל מקום ציבורי, וגם במקומות העבודה. המצלמות משמשת את המעסיקים לצרכי אבטחה, לצרכי הרתעה מפני גנבים ופורצים, לשמירה על רכוש, [...]

עובדים קבועים, עובדים שקופים ומה שביניהם

העובדים הקבועים הם בדרך כלל עובדי המגזר הציבורי והחברות הגדולות והוותיקות במשק, הנשלטים, עדיין, בידי ועדי עובדים חזקים. עובדים אלה הם ותיקים, מבוססים ונהנים מביטחון תעסוקתי - [...]

חובת עובד לשמירה על סודיות מידע

אחת מהגבלות העיסוק הנפוצות בהסכמי עבודה היא התחייבות העובד לשמירה על סודיות המידע שהגיע לידיעתו במהלך עבודתו אצל המעסיק, והתחייבות שלא להעבירו לצד שלישי. בית הדין לעבודה [...]

הקדם תרופה למכה – החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

החוק להגברת האכיפה של חוקי העבודה שנכנס לתוקפו ביוני 2012, בא לאוויר העולם במטרה להרתיע מעסיקים מלעבור על חוקים שמגנים על העובדים, ובמקביל - לייעל את תהליך [...]