נגיף הקורונה – מורה נבוכים למעסיק

מאז התפרצות הנגיף, אנו מעדכנים את לקוחותינו באופן שוטף בעניין השפעת התפשטות הנגיף על מקומות העבודה בישראל, בדרכי מניעת המחלה במקומות העבודה ובאופן ההתמודדות עם האתגרים המשמעותיים ביחסי העבודה בתקופה לא פשוטה זו.

שאלות רבות חוזרות על עצמן, ולכן בחרנו לענות על העיקריות שבהן:

ש: כיצד כדאי לנהוג על מנת למנוע את התפשטות המחלה במקומות העבודה ?

כדאי לקבוע הנחיות שמירה על הגיינה במקום העבודה ולהעבירן לעובדים, להעלות את תדירות הניקיונות ולהציב ברחבי מקום העבודה עמדות לחיטוי ידיים. בנוסף, ישנם מקומות עבודה המבצעים מדידת חום לעובדים בכניסה לעבודה, והדבר אפשרי לביצוע בהסכמת העובד.

לעניין התכנסויות – מומלץ לקיים ישיבות עם מינימום נדרש של משתתפים או לקיים ישיבות דיגיטליות, מומלץ למנוע ביקורי חוץ לא הכרחיים, לבטל טיסות, לבטל התכנסויות לא הכרחיות, לשמור על מרחק של 2 מ' לפחות בין עובדים ככל שניתן גם בעבודה וגם בין שולחנות האוכל בחדרי האוכל.

כמו כן, מומלץ להרחיב אפשרויות העסקה מרחוק במקרים האפשריים, וכן להקטין את מספר העובדים בהסעות.

ש: מהן זכויותיו של עובד הנמצא בבידוד בית ?

עובד שנמצא בבידוד בית יהיה זכאי לתשלום עבור 14 ימי מחלה אף אם העובד לא חלה בפועל. תשלום המחלה יהיה בהתאם לחוק דמי מחלה (50% בעד היום השני והשלישי ותשלום מלא החל מהיום הרביעי), או בהתאם להסכם העבודה אם קיים הסדר מיטיב. עובד שלא עומדת לזכותו יתרת ימי מחלה, לא יהיה זכאי לתשלום עבור תקופת הבידוד.

כמו כן, חל איסור על פיטורי עובד בתקופת שהייתו בבידוד.

ש: מה באשר לעובד שבשל חשש נמצא בבידוד בית מיוזמתו ?

במקרה כזה אין מדובר בחופשת מחלה, אלא בחופשה לכל דבר ועניין. ליציאה לחופשה נדרש אישור המעסיק אשר יקבע אם מדובר בחופשה בתשלום, או בחופשה ללא תשלום.

ש: האם ניתן לדרוש מעובד שנמצא בבידוד לעבוד מהבית ?

לא ניתן לחייב עובד שנמצא בבידוד לעבוד מהבית, אף אם אינו חולה. אולם, בהסכמת העובד וכאשר הדבר מתאפשר ניתן להעסיקו בעבודה מהבית ולשלם לו שכר מלא במקום תשלום דמי מחלה. זהו פתרון אידיאלי, כשהדבר אפשרי, לעובד שאין לו ימי מחלה צבורים.

ש: האם המעסיק יכול לאסור על עובד לצאת לחופשה בתקופה זו ?

ככלל המעסיק הוא בעל הסמכות לאשר חופשות לעובדים, וזאת בתום לב וככל הניתן בהתחשבות בצרכי העובד.

לגבי חופשה בארץ – נכון למועד זה אין איסור לשהות במקומות מסוימים בארץ, ולכן אין הצדקה למנוע מעובד לצאת לחופשה בארץ.

לגבי חופשה בחו"ל – עובד שיוצא לחופשה בחו"ל יאלץ עם חזרתו ארצה לשהות בבידוד של 14 ימים ולכן היעדרותו תתארך בשבועיים. נראה כי אם המעסיק אינו יכול לספוג היעדרות ארוכה כזו מעבר לזמן החופשה, הדבר יהווה נימוק ענייני לדחיית בקשת העובד לחופשה.

ש: האם המעסיק יכול לפטר עובדים בשל הירידה בהיקף העבודה ?

פיטורי עובדים מסיבה זו הם פיטורים מטעמים ענייניים, אך יש להקפיד לשמור על זכותו של העובד להליך שימוע כדין.

ש: האם ניתן להוציא עובדים לחופשה ללא תשלום בעקבות המצב ?

כן, אך נדרשת הסכמתו של העובד. אם העובד אינו מסכים לחל"ת ניתן לשקול את סיום העסקתו.

בהתאם לחוזר שירות התעסוקה עובד שיהיה בחופשה ללא תשלום של 30 ימים לפחות יהיה זכאי לקבל דמי אבטלה. על מנת שהעובד יהיה זכאי לדמי אבטלה על המעסיק לצייד אותו באישור על הוצאתו לחל"ת ביוזמת המעסיק, ולציין כי הדבר נובע מהשפעת נגיף הקורונה על הפעילות במקום העבודה, וכי בכוונתו להשיב את העובד לעבודה אחרי סיום המשבר.

ש: כיצד ניתן להעסיק עובדים פלשתינאים בתקופה זו ?

מעסיקי עובדים פלשתינאים בהיתר, יכולים בהסכמת העובד והמעסיק, להגיש בקשה להלנת העובדים בישראל וכך למנוע מצב בו העובד לא יוכל לעבוד בישראל.

ש: האם המדינה מפצה את המעסיקים בגין התשלום עבור תקופת הבידוד ?

בשלב זה המדינה לא הסדירה פיצוי למעסיקים.

אנו זמינים עברכם כל העת לכל התייעצות בעניין, ולמענה על שאלות נוספות שיעלו, ומאחלים לכולכם בריאות איתנה.

 

 

 

2020-03-15T20:00:03+02:00