מאמרים

עובדים קבועים, עובדים שקופים ומה שביניהם

2017-06-13T16:58:23+00:00

העובדים הקבועים הם בדרך כלל עובדי המגזר הציבורי והחברות הגדולות והוותיקות במשק, הנשלטים, עדיין, בידי ועדי עובדים חזקים. עובדים אלה הם ותיקים, מבוססים ונהנים מביטחון תעסוקתי - [...]

ניכויים מותרים מהשכר בפיטורי עובד

2017-06-13T16:59:15+00:00

חוק הגנת השכר מאפשר למעסיק לנכות משכרו האחרון של העובד, במועד סיום עבודתו, "כל יתרה של חוב שהעובד חייב לו, לרבות מקדמות". הפסיקה קובעת כי הכוונה היא [...]

חובת עובד לשמירה על סודיות מידע

2017-06-13T17:09:35+00:00

אחת מהגבלות העיסוק הנפוצות בהסכמי עבודה היא התחייבות העובד לשמירה על סודיות המידע שהגיע לידיעתו במהלך עבודתו אצל המעסיק, והתחייבות שלא להעבירו לצד שלישי. בית הדין לעבודה [...]

הקדם תרופה למכה – החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה

2017-06-13T17:14:06+00:00

החוק להגברת האכיפה של חוקי העבודה שנכנס לתוקפו ביוני 2012, בא לאוויר העולם במטרה להרתיע מעסיקים מלעבור על חוקים שמגנים על העובדים, ובמקביל - לייעל את תהליך [...]