שוב בחירות, ובכל זאת מה חדש ?

הבחירות לכנסת ה-24 נקבעו ליום שלישי, 23.3.2021, ולפי חוק יסוד: הכנסת – יום הבחירות הוא יום שבתון.

השבתון הוא כללי וחל על כל המשק, אך שירותי התחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם.

מי זכאי לשכר עבור יום הבחירות?

עובד אשר עבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, וכן עובד אשר עבד בעבודות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים לפחות 14 ימים מתוך החודשיים שלפני יום הבחירות – זכאי לשכר בעבור יום הבחירות.

כלומר, הזכאות לתשלום מותנית בקיומם של שני תנאים בלבד:

האחד – העובד עבד תקופת עבודה מינימלית לפני יום הבחירות, והשני – העובד היה אמור לעבוד ביום הבחירות לולא השבתון.

ועדת הבחירות המרכזית קבעה בחודש שעבר את סוגי השירותים הציבוריים אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות:

 1. עובדי ועדת הבחירות המרכזית, מי שמבצע בעבורה תפקיד או מי שנותן לה שירות, וכן לצרכי יום הבחירות בלבד, עובדי המפלגות ומי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות.
 2. שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק.
 3. בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים.
 4. מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות.
 5. שירותי התקשורת.
 6. מפעלי מים וחשמל.
 7. אספקת דלק והעברתו.
 8. תיאטראות, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים.
 9. עיתונות, רדיו וטלוויזיה.
 10. הובלת לחם, פירות, ירקות ותוצרת חלב, ביום הבחירות עד השעה 11:00 לפני הצהריים.
 11. חנויות לממכר מזון בין השעות 06:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים (עד 6 שעות).
 12. אפיית לחם וייצור מוצרי חלב.
 13. בתי החולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.
 14. כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם.
 15. שירותי קבורה.
 16. ​מערכת בתי המשפט, לצורך קיום דיונים בסעדים דחופים, הנוגעים לאכיפה של חוק הבחירות לכנסת וכן מעצרים דחופים, בין השעות 08:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים.
 17. שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.

חשוב לציין כי השירותים יפעלו ההתאם למגבלות הקורונה, ככל שיהיו במועד הבחירות, וכי בכל השירותים הנ"ל תינתן לעובדים אפשרות להצביע.

מעסיקים הפועלים בכל אחד מהשירותים הנ"ל ועובדיהם נדרשים לעבוד, ישלמו לאותם עובדים, בנוסף לשכרם הרגיל בעד עבודתם בפועל, גם שכר עבור יום עבודה רגיל המשתלם לכלל העובדים שאינם עובדים ביום השבתון האמור.

יחד עם זאת – יש לשים לב כי הזכאות מוקנית לעובדים בעלי זכות הצבעה בלבד.

לאחרונה, תוקן חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, ביחס לתשלום שכר ביום הבחירות לעובד אשר אינו אזרח ישראלי. התיקון רלוונטי אך ורק לעובדים המועסקים בענף התעשייה, בענף הסיעוד על ידי יחיד, בענף המלונאות, בענף ההסעדה, בענף הבניין או בענף החקלאות.

בהתאם לתיקון, עובד המועסק באחד הענפים הנ"ל ואינו אזרח ישראלי (ומשכך, אינו בעל זכות הצבעה בבחירות), לא יהיה זכאי לתשלום מיוחד עבור שבתון ביום הבחירות לכנסת, כקבוע בסעיף 136 לחוק. בנוסף, אם העובד הנ"ל עבד ביום הבחירות – הוא יהיה זכאי לשכר במתכונת הרגילה, ללא גמול נוסף בגין שבתון (אלא אם נקבע אחרת בהסכם קיבוצי, צו הרחבה או הסכם אישי).

 

 

2021-02-16T09:34:15+02:00