עדכון שכר המינימום במשק

בחודש דצמבר 2017 (משכורת אשר תשולם בינואר 2018) יכנס לתוקף עדכון לשכר המינימום במשק. להלן שיעורי שכר המינימום המעודכנים לעובדים מעל גיל 18

חודשי: 5,300 ₪

שעתי:  28.49 ₪

יומי (5 ימים בשבוע): 244.62 ₪

יומי (6 ימים בשבוע): 212 ₪

 

 

2017-12-10T12:59:13+02:00