עדכון תעריף יום הבראה במגזר הציבורי

החל מיום 1.6.2017 התשלום ליום הבראה במגזר הציבורי יעודכן לסכום של  424  ש"ח ליום. התעריף ליום הבראה במגזר הפרטי יישאר ללא שינוי בשלב זה ויעמוד על סכום של 378 ₪.

להזכירכם, עובד זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום העבודה, כאשר דמי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה, בהתאם להיקף משרתו ולמשך העסקתו בשנה בה משולמים דמי ההבראה.

 

 

 

 

2019-12-15T14:58:47+02:00