עדכון תעריף יום הבראה

החל מיום 1.7.2023 התשלום ליום הבראה במגזר הפרטי יעודכן לסכום של  418  ש"ח ליום.

התעריף ליום הבראה במגזר הציבורי יישאר ללא שינוי ויעמוד על סכום של 471.4 ₪ ליום.

להזכירכם, עובד זכאי לדמי הבראה רק לאחר שהשלים את שנת עבודתו הראשונה במקום העבודה, כאשר דמי ההבראה מחושבים בהתאם לוותק של העובד במקום העבודה, בהתאם להיקף משרתו ולמשך העסקתו בשנה בה משולמים דמי ההבראה.

את דמי ההבראה יש לשלם באחד מחודשי הקיץ – מחודש יוני ועד חודש ספטמבר, אלא אם קיים נוהג במקום העבודה או הסכם קיבוצי הקובע אחרת.

ניתן לפצל את תשלום דמי ההבראה, כך שישולמו במהלך חודשי השנה בהסכמה מפורשת של העובד, ובכל מקרה יש לציין זאת מפורשות בתלוש השכר.

כמו כן, הוותק לתשלום הבראה ייחשב גם בתקופת היעדרות בשל מחלה, בהיעדרות עקב חופשה שנתית בתשלום ובהיעדרות עקב חופשת לידה.

הזכאות לימי הבראה על-פי צו ההרחבה למגזר הפרטי:

ותק בשנים ימי זכאות
1 5
2-3 6
4-10 7
11-15 8
16-19 9
20 ומעלה 10

2024-06-09T14:41:16+03:00