עדכון סכומי הקנסות בגין הפרת חוקי העבודה

בחודש יוני 2012 נכנס לתוקף החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה, התשע"ב-2011.

החוק הסמיך מפקחי עבודה של משרד העבודה להטיל עיצומים כספיים (קנסות) על מעסיקים בשל הפרת חוקי עבודה המפורטים בחוק.

החוק מונה 53 עבירות על חוקים שונים בתחום משפט העבודה המחולקות לשלוש קבוצות, כאשר לצד כל קבוצת עבירות נקבע עיצום כספי בהתאם לחומרת ההפרה.

להרחבה לגבי החוק להגברת האכיפה והשפעתו על המעסיקים בישראל לחצו כאן.

ב- 8.2.2022 עודכנו סכומי העיצומים הכספיים כמפורט להלן:

קנס בדרגה 1

בגין כל הפרה של אחת ההוראות המנויות בחלק א' לתוספת השנייה לחוק (כגון: קביעת תקנון לפי החוק למניעת הטרדה מינית ואיסור דרישת פרופיל צבאי) – 5,220 ₪  (במקום 5,100 ₪).

קנס בדרגה 2

בגין כל הפרה של אחת ההוראות המנויות בחלק ב' לתוספת השנייה לחוק (כגון: מתן חופשה שנתית, איסור העסקה במנוחה שבועית בניגוד להיתר ותשלום גמול שעות נוספות) – 20,890 ₪ (במקום 20,400 ₪).

קנס בדרגה 3

בגין כל הפרה של אחת ההוראות המנויות בחלק ג' לתוספת השנייה לחוק (כגון: הלנת שכר, תשלומים לקרן פנסיה ותשלום תשלום שכר מינימום) – 36,560 ₪ (במקום 35,700 ₪).

כזכור, כחלק משירותי המשרד אנו מעניקים מעטפת של ייעוץ משפטי בהליכים מול משרד העבודה, הכוללת, בין השאר, ייצוג בשלבי חקירה, מתן אישור בודק שכר מוסמך והגשת בקשות להפחתה, או ביטול של עיצומים כספיים (להרחבה לחצו כאן), ואנו מזמינים אתכם לפנות אלינו בכל שאלה, או סוגיה בעניין.

 

 

2022-02-16T18:28:46+02:00