לדלג מעל הבור – שירותי בודק שכר מוסמך

החוק להגברת האכיפה של דיני העבודה חוקק במטרה להרתיע מעסיקים מלעבור על חוקים המגנים על העובדים, ובמקביל – לייעל את תהליך האכיפה של החוקים הללו, בין היתר באמצעות הטלת קנסות כבדים על מעסיקים ועל מזמיני שירות, במידה ואלו יפרו את חוקי העבודה.

את ההרתעה משיג החוק באמצעות 'תפריט' המונה 53 עבירות על חוקים שונים בתחום משפט העבודה המחולקות לשלוש קבוצות, כאשר בצד כל קבוצת עבירות קנס כספי. להרחבה לגבי החוק לחצו כאן.

החוק הסמיך את אגף האכיפה במשרד העבודה להעסיק פקחים אשר מבצעים ביקורות יזומות, או לאחר תלונה של עובד, ומוסמכים לתת קנס לכל הפרה אשר נמצאה אצל כל עובד בכל אחד מהחודשים שנבדקו. בנוסף לקנס שקיבל המעסיק עשוי גם מנכ"ל החברה לחוב אישית בקנס בשיעור של 25% מהקנס שקיבלה החברה.

לדוגמה:

הקנס על אי הפקדה לקרן פנסיה עומד כיום על 35,700 ₪. בביקורת של משרד העבודה נמצא כי חברה המעסיקה  10 עובדים, לא הפרישה לפנסיה לעובדיה במשך שלושת החודשים שנבדקו – לפיכך יוטל עליה קנס על סך של 1,071,000 ₪  ( 10 עובדים X 3  חודשים X 35,700 ₪ ), ועל מנכ"ל החברה אישית קנס של 267,750 ₪.

בנוסף ובמקביל, עשויה החברה לחוב באחריות פלילית, הכוללת גם כתב אישום אישי למנכ"ל החברה, המסתיים בדרך כלל ברישום פלילי.

כדי להגן על המעסיקים קבע החוק כי יוסמכו בודקי שכר, שיעמדו בתנאי הכשרה ויזכו לרישיון ממשרד העבודה, ותפקידם יהיה לבצע בדיקות תקופתיות אצל מעסיקים ובדיקות לאחר מתן עיצום כספי על מנת להגיש בקשה להפחתה, או ביטול של העיצום הכספי.

מי זקוק לשירותי בודק שכר מוסמך ?

  1. מעסיק שקיבל עיצום כספי (קנס) ממשרד העבודה בשל הפרת חוקי עבודה – בדיקה ואישור בודק שכר נדרשים לצורך הגשת בקשה להפחתה או ביטול הקנס.
  2. מזמין שירות מקבלן ניקיון, שמירה והסעדה:

ביצוע בדיקות תקופתיות בידי בודק שכר מוסמך מקנה:

  • הגנה למזמין השירות ומנכ"ל מזמין השירות מאחריות פלילית בהפרת חוקי עבודה.
  • הגנה למזמין השירות ומנכ"ל מזמין השירות מעיצום כספי מנהלי (קנס) בגין הפרת חוקי עבודה של הקבלן כלפי עובדיו.
  • הגנה למזמין השירות מתביעה אזרחית של עובד הקבלן נגדו.
  1. חברות אבטחה, ניקיון והסעדה – הסתמכות על בדיקות תקופתיות של בודק שכר ומניעת הפרות בזמן אמת מקנים לחברות אלה מוניטין בקרב מזמיני שירותים, וכן ציון גבוה בביקורת החשב הכללי במשרד האוצר – דבר המהווה יתרון לקבלן השירות בהתמודדות במכרזים במגזר הציבורי והפרטי.
  2. מעסיק הזקוק לחו"ד מומחה בתחום השכר לבית משפט/בית הדין לעבודה.

כחלק משירותי המשרד, אנו מעניקים מעטפת של ייעוץ משפטי בהליכים מול משרד העבודה, הכוללת ייצוג בשלבי חקירה, בדיקת תיקוני הפרות ומתן אישור בודק שכר מוסמך והגשת בקשות להפחתה/ביטול של עיצומים כספיים והתראות מנהליות.

בנוסף, אנו מבצעים בדיקות שכר תקופתיות ומגישים בסופן דו"ח בודק שכר מפורט למעסיק לתיקון הליקויים.

הצוות המוביל של המשרד הינו בעל ניסיון רב שנים בהליכים מול משרד העבודה – עו"ד קרן זיו משמשת כנציגת מעסיקים בוועדות הערר של משרד העבודה ועו"ד דודי גנה, שהינו גם בודק שכר מוסמך, מבצע בדיקות שכר למעסיקים בכל ענפי המשק – הן תקופתיות והן לצורך ביטול/הפחתת עיצום כספי, וכן בדיקות נאותות בתחום דיני העבודה והשכר (D.D).

מעתה, כחלק ממעטפת השירותים למעסיקים בתחום דיני העבודה, תוכלו לקבל אצלנו גם שירותי בודק שכר.

ניתן לפנות ישירות לעו"ד דודי גנה – בודק שכר מוסמך, בטלפון נייד: 054-3015600.

 

 

2021-12-18T12:58:33+02:00