כל מה שרצית לדעת על העסקת עובדים בחג הפסח

כמידי שנה, לקראת חג הפסח, אנו נשאלים לגבי מספר סוגיות הקשורות להעסקת עובדים סביב תקופת החג. השאלות העולות הן בעיקר לעניין העסקת עובדים בערב החג, בחג עצמו, בימי חול המועד, וכן בעניין חופשה מרוכזת יזומה מטעם המעסיק בחול המועד.

לפניכם מדריך קצר, אשר אנו מקווים ייתן מענה מספק לשאלות אלה:

העסקת עובד בערב חג הפסח

חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי שעות עבודה בערב חג לא יעלו על 7 שעות, ולכן העסקת עובד בכל שעה שמעבר לכך תחייב את המעסיק בתשלום שעות נוספות.

במקומות עבודה בהם עובדים חמישה ימים בשבוע – בערב חג יועסק העובד 8 שעות והמעסיק ישלם לו שכר עבור 9 שעות עבודה, או שהעובד יועסק במשך 7 שעות וישולם לו שכר עבור 8 שעות. הבחירה בין החלופות תהיה של המעסיק ונציגות העובדים במקום העבודה, אם קיימת כזו.

בהתאם לחוק חופשה שנתית עובד רשאי לבחור את אחד מימי חופשתו השנתית, בין היתר, בערב חג, בתנאי שהודיע למעסיק 30 ימים מראש. המעסיק ינכה מיתרת ימי חופשתו, יום עבודה מלא.

תשלום עבור דמי חג

עובד חודשי זכאי לדמי חגים מתחילת העסקתו, אך לא יקבל עליהם תשלום נפרד. המשמעות היא כי עובד חודשי זכאי לתשלום עבור חודש מלא ללא קשר לכמות ימי החג באותו חודש.

עובד שעתי או יומי זכאי לדמי חגים עבור חג הפסח, לאחר שלושה חודשי עבודה, בתנאי שעבד יום לפני החג ויום אחריו. לעניין זה, עובד משמרות אשר לא שובץ למשמרת יום לפני החג ויום אחריו זכאי עדיין לדמי חג.

עבודה בחג הפסח

עובד אשר מעסיקו דרש ממנו לעבוד בחג רשאי לסרב לדרישתו אם הודיע, תוך 3 ימים מיום דרישת המעסיק, כי אינו מסכים לעבוד בימי החג על פי איסור שבמצוות דתו.

ככלל, בהתאם לפסיקה עדכני של בית הדין הארצי לעבודה, עובד המועסק בחג זכאי לתשלום של 250% משכרו הרגיל.

עבודה בחול המועד פסח

במקומות עבודה רבים נהוג להחיל בחול המועד פסח יום עבודה מקוצר. למרות זאת, אין חובה על פי חוק לפעול כך, אלא אם על מקום העבודה חל הסכם קיבוצי או צו הרחבה מיטיב או שלעובד הסכם אישי מיטיב.

עובד אשר מנצל את ימי חופשתו בחול המועד, ונעדר מן העבודה, ינוכה ממכסת ימי חופשתו יום חופשה מלא ללא קשר לכמות שעות העבודה שהיה אמור לעבוד באותו יום, גם אם נהוג במקום העבודה יום עבודה מקוצר (אלא אם כן סוכם בין הצדדים אחרת או שקיים נוהג אחר במקום העבודה).

האם מעסיק חייב להכשיר את מקום העבודה לפסח ?

מלבד האיסור על מכירת חמץ, אין חוק המחייב מעסיקים להכשיר את מקום העבודה בפסח. לכן על העובד להגיע למקום העבודה גם אם המקום לא הוכשר, אך מומלץ כי המעסיק ינסה להגיע לפתרון מוסכם עם עובד המקפיד על כשרות, למשל הכשרת מקום העבודה, עבודה מהבית בימי החג או יציאה לחופשה בימי החג.

האם מעסיק יכול לאסור על עובדים להכניס אוכל לא כשר למקום העבודה ?

מעסיק אינו יכול לחייב עובד לאכול אוכל כשר לפסח במקום העבודה, אך יכול לבקש מעובדיו שלא להכניס חמץ אל מקום העבודה במהלך החג.

 

 

2022-03-17T17:53:46+02:00