התקשרות עם קבלן שירותים עלולה לעלות לך הרבה כסף

חלק מכם מתקשרים, בוודאי, באופן קבוע עם נותני שירותים- "פרילנסרים". אמנם, לכאורה, בשלב זה דיני העבודה אינם חלים על התקשרותכם עימם, אך מכיוון שלרוב מדובר בתחום אפור, בכל שלב- במהלך ההתקשרות ובסיומה, כל אחד מנותני השירותים, יוכל להגיש נגדכם תביעה לבית הדין לעבודה בדרישה להכרה ביחסי עובד- מעסיק.

להכרה כזו יכולה להיות משמעות כספית גבוהה- כגון: חיוב בתשלום פיצויי פיטורים על כל שנת התקשרות, תשלום עבור ימים חופשה, תשלום עבור דמי הבראה, הפרשות לפנסיה, ואף פיצוי עבור פיטורים ללא שימוע.

בתי הדין לעבודה בוחנים את קיומם של יחסי עובד- מעסיק באמצעות מספר מבחנים להגדרת עובד, כגון- משך הזמן בו הועסק נותן השירות אצל המעסיק, אופן שילובו בחברה, היות נותן השירותים בעל עסק עצמאי, רמת הכפיפות והפיקוח של המעסיק עליו, ועוד.

במקרים רבים קבעו בתי הדין לעבודה את קיומם של יחסי עובד- מעסיק גם כאשר המעסיק לא התכוון מלכתחילה שנותן השירותים יהיה עובדו, ואף קיבל ממנו חשבונית על שירותיו כ"פרילנסר". במקרים אלה בהם הוכרו יחסי עובד- מעסיק, נדרשו המעסיקים לשלם לאותם "פרילנסרים", זכויות הנובעות מיחסי עבודה.

כך לדוגמה, נתבעה חברה על ידי אדריכל, אשר נתן לה שירותים כ"פרילאנסר" במשך 17 שנים עד שהחברה הודיעה לו שאינה זקוקה עוד לשירותיו . האדריכל סיפק לחברה חשבוניות מס בגין כל חודש עבודה, וכן ניכה מידי חודש הוצאות, בגינן קיבל זיכוי ממס. האדריכל השתמש ברכבו הפרטי ונשא בכל הוצאותיו, והחברה סיפקה לו משרד במחלקת הנדל"ן וציוד לצורך ביצוע עבודתו.

בית הדין לעבודה קבע כי למרות שמדובר במקרה גבול, חלים יחסי עבודה על הצדדים, ופסק לאדריכל פיצויי פיטורים על סך של כ- 383,000 ₪.

במקרה אחר, תבעה נותנת שירותים אשר הועסקה בכתיבה משפטית כעצמאית במשך 7 שנים. שולמה לה תמורה חודשית כנגד חשבוניות מס שהגישה בהתאם לשעות עבודתה. במקרה זה, נותנת השירותים ביקשה מספר פעמים לאורך התקופה להפוך לעובדת שכירה, סורבה באופן מפורש.

נותנת השירותים ביצעה את עבודתה בחלק מהזמן במשרדי החברה, ובחלק אחר מביתה, ודיווחה על שעות עבודתה. כמו כן, הייתה שותפה לחלק מהישיבות בחברה, קיבלה מתנות לחגים והשתתפה באירועים של החברה.

בית הדין לעבודה, קבע כי התקיימו יחסי עובד- מעסיק בין הצדדים, ופסק לטובתה פיצויי פיטורים, פיצוי בגין פיטורים ללא עריכת שימוע, תשלום הודעה מוקדמת, תשלום הפרשות לפנסיה, דמי הבראה, חופשה וחגים.

בחודש האחרון הסדיר בית הדין הארצי לעבודה בפסק דין תקדימי את נושא הפיצוי לפרילאנסר, אשר הוכרו בינו לבין מזמין השירותים ששכר את שירותיו יחסי עובד מעסיק. לקריאת תקציר פסק הדין לחצו כאן.

לפיכך, חשוב לבצע הסכם התקשרות עם אותם "פרילנסרים", אשר יביא בחשבון את מבחני יחסי עובד- מעסיק בפסיקה, ויבטיח שכוונת המעסיק להעסיק את נותן השירותים כעצמאי, תהיה מעוגנת הן בחוזה כתוב, והן בהתנהגות בפועל.

 

2021-04-26T10:46:40+03:00