השפעת נגיף הקורונה על המעסיקים בישראל

רבים מלקוחותינו פונים אלינו כשהם מודאגים מהשפעת מחלת הקורונה אשר פרצה בסין, הגיעה לאירופה ונמצאת גם בישראל. לפריצת הנגיף בארץ השלכות קשות על המשק בכלל, ועל שוק העבודה בארץ בפרט, וכנסת ישראל פעלה לחקיקה רלוונטית בתחום. בנוסף, הפיץ משרד הבריאות הנחיות מסודרות בעניין.

להלן נציג את עיקרי ההוראות הרלוונטיות למעסיקים:

  1. הסדרת נושא הבידוד למי שמגיע מחו"ל לישראל – מי שהגיע לישראל מחו"ל, וכן מי שהיה במגע הדוק עם חולה קורונה המעלה חשש להידבקות, ישהה בבידוד לתקופה של 14 ימים, ולא ייצא ממקום הבידוד, אלא באישור רופא ובהתאם לתנאי האישור.
  2. השלכות בידוד של עובד על מקומות העבודה – עובד שנמצא בבידוד מחויב למסור למעסיקו בהקדם האפשרי, הודעה על כך שעליו לשהות בבידוד וכן את משך זמן הבידוד. מעסיק של עובד שנמצא בבידוד בית לא ידרוש מהעובד ולא יאפשר לו כניסה למקום העבודה בזמן הבידוד אפילו אם העובד ביקש זאת. כמו כן, חל איסור על פיטורי עובד רק בשל כך שהוא נעדר ממקום עבודתו בתקופת הבידוד.
  3. תעודת מחלה גורפת – משרד הבריאות פרסם הנחייה לפיה עובד השוהה בבידוד בית יהיה זכאי לקבל תעודת מחלה, שתעמוד בתוקפה בהתאם להצהרת העובד בדבר התקופה בה הוא אינו מסוגל להגיע לעבודה עקב הבידוד. אישור זה יבוא במקום תעודת מחלה, וחל איסור על המעסיק לדרוש מהעובד תעודת מחלה סטנדרטית מרופא.
  4. חל איסור השתתפות בהתכנסויות מעל 10 אנשים.
  5. חל איסור גורף על עובדי מערכת הבריאות לצאת מהארץ.

על המעסיק לשאת בעלות של היעדרות העובד עקב שהותו בבידוד, כאשר ימי המחלה מנוכים ממכסת ימי המחלה הצבורים של העובד.

לקבלת החקיקה הרלוונטית, ו/או נוסח הצהרת "תעודת המחלה הגורפת", אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו למייל [email protected], ונעבירם אליכם במייל חוזר.

 

 

2020-04-02T15:27:26+03:00