היעדרות עובד בל"ג בעומר

ראשית יצוין כי ל"ג בעומר אינו מוגדר כיום חג מבחינת החוק בישראל.

למרות זאת, במקרים מסוימים: הסכם קיבוצי ענפי, צו הרחבה ענפי, הסכם קיבוצי מיוחד, הסכם עבודה אישי או נוהג במקום העבודה, נקבעה זכאות להיעדרות של עובד מהעבודה בתשלום כיום בחירה וזאת בנוסף לימי החופשה וימי החג להם הוא זכאי. במקרים אלה בדרך כלל על העובד לבחור מתוך רשימת ימים ספציפית, שאחד מהם הוא ל"ג בעומר.

יוזכר כי על פי חוק חופשה שנתית עובד יכול לקחת יום אחד מתוך ימי החופשה השנתית לה הוא זכאי במועד שיבחר, כל עוד הודיע על כך למעסיק 30 ימים מראש לפחות.

בנוסף, החל מיום 31.05.2010, בהתאם לחוק חופשה שנתית רשאי עובד לקחת יום אחד מתוך ימי החופשה השנתית לה הוא זכאי באחד מהימים המנויים בתוספת לחוק, כל עוד הודיע על כך למעסיק 30 ימים מראש לפחות. בין הימים המנויים בתוספת לחוק נכלל גם ל"ג בעומר.

לסיכום – עובד שאין לו זכות ליום בחירה מכוח הסכם קיבוצי או צו הרחבה רשאי לקחת יום חופשה בתשלום, על חשבון החופשה השנתית לה הוא זכאי, בהודעה מראש למעסיק כמפורט לעיל. עובד שלא ניצל את זכותו להיעדר כאמור, הרי של"ג בעומר עבורו יהיה יום עבודה רגיל.

2022-05-13T20:41:42+03:00