הורה לילד החולה במחלה קשה יוכל להעדר מעבודתו עד 90 ימים בשנה

החל מ- 1.4.2016, הורה לילד עד גיל 18, החולה במחלה קשה, בעל ותק של שנה בעבודה לפחות, יהיה זכאי להעדר מעבודתו עד 90 ימים בשנה, על חשבון ימי המחלה, או החופשה הצבורים שלו.

יוזכר כי עד לתיקון רק הורה לילד החולה במחלה ממארת היה זכאי להעדר מעבודתו כאמור.

בנוסף, אם בן זוגו של העובד לא נעדר מעבודתו, מכוח זכאותו או שהעובד הוא הורה יחיד, או שהילד נמצא בהחזקתו הבלעדית, זכאי העובד לזקוף עד 110 ימי היעדרות בשנה, בשל המחלה הממארת של ילדו. החוק מגדיר מחלה ממארת לעניין זה כמחלה שנדרש לגביה טיפול קבוע בדיאליזה או מחלה אחרת שקבע שר הכלכלה והתעשייה בצו.

בהזדמנות זו נזכיר כי עובד שהוא הורה לילד על גיל 16, זכאי לזקוף עד 8 ימי מחלה בשנה בשל מחלת ילדו, בתנאי שבן זוגו עובד, ולא נעדר מעבודתו בשל מחלת הילד, או שבן זוגו הוא עובד עצמאי שלא נעדר מעסקו, בימי היעדרות העובד.

 

 

2017-06-13T16:57:21+03:00