הוראות ביצועיות בנוגע ליישום צו ההרחבה לעידוד ולהגברת התעסוקה של אנשים בעלי מוגבלות

כידוע, החל מסוף שנת 2015 מחויבים מעסיקים, המעסיקים 100 עובדים לפחות, לוודא כי קיים "ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות", כאשר בתחילה נקבע שיעור של 2%, והחל מהשנה השנייה – שיעור של 3% מהעובדים.

צו ההרחבה לא קבע באופן מפורש מיהו "אדם עם מוגבלות", והדבר נתון היה לפרשנות ויצר בלבול בקרב מעסיקים רבים.

לאחרונה, פורסמה החלטת ועדת המעקב של נשיאות הארגונים העסקיים וההסתדרות הכללית, הקובעת כי אדם עם מוגבלות הוא אחד מאלה:

  • בעל מוגבלות של 40% ומעלה המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי, משרד הביטחון, מס הכנסה, או משרד הבריאות.
  • אדם שעבר שיקום מקצועי לצורך השמה בעבודה על ידי ביטוח לאומי, משרד הרווחה, או משרד הבריאות.
  • נכה צה"ל שעבר שיקום מקצועי לצורך השמה בעבודה על ידי משרד הביטחון.

 

 

2017-06-13T17:15:01+03:00