הגבול הדק בין הזכות לפרטיות לבין הזכות להתאגדות, מה גובר ?

בתחילת החודש (11/2021) לקחה עו"ד קרן זיו חלק בכנס השנתי במשפט העבודה של לשכת עורכי הדין והשתתפה בפאנל מרתק בנושא "הגבול הדק בין הזכות לפרטיות לבין הזכות להתאגדות ביחסי עבודה, מה גובר?", במהלך הפאנל הציגה עו"ד זיו את נקודת המבט של המעסיקים בעניין.

לצערנו, בפסקי הדין אשר ניתנו לאחרונה, ובהם נדון הנושא, התקבלה, פעם אחר פעם, עמדת ארגוני העובדים, לפיה זכות ההתארגנות גוברת על הזכות לפרטיות. כך, למשל, קבע בית הדין לאחרונה כי השימוש שנעשה על ידי ההסתדרות ברשימת העובדים של המעסיק כדי לפנות אל העובדים לצורך ארגונם אצלה – מקובל.

למעשה נראה כי מדיניות כבילת ידי המעסיקים ממשיכה וכעת בנוסף להעדפת זכות ההתארגנות הראשונית על פני זכות הביטוי של המעסיק (פס"ד פלאפון), גם זכות הפרטיות של העובדים עצמם נסוגה מפני זכות ההתארגנות הראשונית. לאן פנינו מועדות מכאן?

ימים יגידו…

2021-11-12T12:12:53+02:00