דחיית מועדים לשינוי באופן הדיווח להפקדות מעסיקים לקופת גמל

טרם נציג את העדכון, נסביר על קצה המזלג, באיזה שינוי מדובר:

ביולי 2014, נקבעו תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים בעניין תשלומי מעסיק לקופות גמל.

התקנות קובעות, בין היתר, את אופן הפקדת התשלומים לקופת הגמל ומועדם, את אמצעי התשלום להעברת הכספים בהם יוכל להשתמש המעסיק, ואת הפרטים שעל המעסיק להעביר לקופת הגמל במועד הפקדת התשלומים. במקביל, מחויבות קופות הגמל במשוב למעסיק ("היזון חוזר") – באופן ראשוני תוך 3 שעות לאחר העברת הדיווח על תקינותו הטכנית, ובמשוב מסכם תוך 5 ימי עסקים ממסירת המידע. בהתאם לתקנות ניתנה למעסיקים תקופת היערכות ליישום השינויים.

התיקון שהתפרסם כעת דוחה את מועד כניסתן לתוקף של התקנות לגבי חלק מהמעסיקים:

  • מעסיקים המעסיקים עד 50 עובדים – שיטת הדיווח החדשה תיכנס לתוקף ביום 1.2.2018.
  • מעסיקים המעסיקים בין 50 ל- 100 עובדים – שיטת הדיווח החדשה תיכנס לתוקף ביום 1.2.2017.

אנו מזמינים אתכם לפנות אלינו לקבלת נוסח התקנות המלא.

 

 

2017-07-15T19:13:32+03:00