מאמרים

עדכון תעריף יום הבראה במגזר הציבורי

2017-06-13T16:04:33+00:00

החל מיום 1.6.2017 התשלום ליום הבראה במגזר הציבורי יעודכן לסכום של  424  ש"ח ליום. התעריף ליום הבראה במגזר הפרטי יישאר ללא שינוי בשלב זה ויעמוד על סכום [...]