כיצד משפיעות הבחירות לכנסת ה- 22 עלינו, המעסיקים?

יום הבחירות לכנסת ה-22 נקבע ליום שלישי, 17.9.2019, ולפי חוק יסוד: הכנסת – יום הבחירות הוא יום שבתון.

השבתון הוא כללי וחל על כל המשק, אך שירותי התחבורה ושאר שירותים ציבוריים יפעלו כסדרם.

עובד אשר עבד אצל מעסיק לפחות 14 ימים רצופים סמוך ליום הבחירות, וכן עובד אשר עבד בעבודות יזומות אצל אחד המוסדות הציבוריים לפחות 14 ימים מתוך החודשיים שלפני יום הבחירות – זכאי לשכר בעבור יום הבחירות.

כלומר, הזכאות לתשלום מותנית בקיומם של שני תנאים בלבד:

האחד, העובד עבד תקופת עבודה מינימלית לפני יום הבחירות.

השני, העובד היה אמור לעבוד ביום הבחירות לולא השבתון.

בהתאם לסעיף 10 לחוק-יסוד: הכנסת, ולסעיף 71א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, קבעה בחודש שעבר ועדת הבחירות המרכזית, את סוגי השירותים הציבוריים אשר יפעלו כסדרם ביום הבחירות:

 1. עובדי ועדת הבחירות המרכזית, מי שמבצע בעבורה תפקיד או מי שנותן לה שירות, וכן, לצרכי יום הבחירות בלבד, עובדי המפלגות, מי שמבצע בעבורן תפקיד או נותן להן שירות.
 2. שירותי תחבורה, חניונים ותחנות דלק.
 3. בתי אוכל ומסעדות, בתי קפה וקיוסקים, בתי מלון ופנסיונים.
 4. מפעלי חרושת וחקלאות שתהליכי הייצור בהם מתנהלים ברציפות.
 5. שירותי התקשורת.
 6. מפעלי מים וחשמל.
 7. אספקת דלק והעברתו.
 8. תיאטראות, בתי קולנוע ובתי שעשועים אחרים.
 9. עיתונות, רדיו וטלוויזיה.
 10. הובלת לחם, פירות, ירקות ותוצרת חלב, ביום הבחירות עד השעה 11:00 לפני הצהריים.
 11. חנויות לממכר מזון בין השעות 06:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים (עד 6 שעות).
 12. אפיית לחם וייצור מוצרי חלב.
 13. בתי החולים ושירותי בריאות אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.
 14. כוחות הביטחון ושירותי ההצלה למיניהם.
 15. שירותי קבורה.
 16. ​מערכת בתי המשפט, לצורך קיום דיונים בסעדים דחופים, הנוגעים לאכיפה של חוק הבחירות לכנסת וכן מעצרים דחופים, בין השעות 08:00 בבוקר עד 12:00 בצהריים.
 17. שירותים אחרים הפועלים בימי שבת וחג במתכונת מיוחדת, יפעלו באותה מתכונת ביום הבחירות.

בכל השירותים הנ"ל תינתן לעובדים אפשרות להצביע.

מעסיקים הפועלים בכל אחד מהשירותים הנ"ל ועובדיהם נדרשים לעבוד, ישלמו לאותם עובדים, בנוסף לשכרם הרגיל בעד עבודתם בפועל, גם שכר עבור יום עבודה רגיל המשתלם לכלל העובדים שאינם עובדים ביום השבתון האמור.

יחד עם זאת – יש לשים לב כי הזכאות מוקנית לעובדים בעלי זכות הצבעה בלבד.

 

2019-09-15T13:05:04+00:00